Litomysl Organizace ve městě záložky a sdílení

Občanské sdružení Legato, o. s.

vedoucí: Lenka Malá
adresa: Doubravická 1301, Praha 4 149 00
mobil: +420 724 930 954
email: lenka.kusova@seznam.cz
web: www.lkom.cz

V Litomyšli pravidelně pořádá soustředění smyčcového orchestru Letní orchestr mladých.
Letní orchestr mladých je projekt, který navazuje na tradici uplynulých osmnácti ročníků Letního orchestru instrumentalistů, pořádaných v rámci organizace Hudební mládež České republiky. V letech 2003-2012 byl projekt realizován pod záštitou České hudební společnosti – Sdružení přátel krásných umění.
Od roku 2013 je nově pořádán v rámci občanského sdružení Legato. Soustředění orchestru probíhá každoročně o prázdninách po dobu deseti dnů ve vybraném místě ČR. Účastníci zde mají možnost seznámit se  s lidmi stejného zaměření a se zajímavým dirigentem - mladým talentem nebo zkušeným profesionálem, který má vztah k mladým lidem, věnujícím se hře na smyčcový nástroj jako své zálibě. Orchestr je obsazen hráči i absolventy ZUŠ a konzervatoří, kteří se věnují studiu skladeb z různých hudebních období. Nastudovaný repertoár je poté prezentován na několika závěrečných koncertech v místě konání akce či v blízkém okolí. Od roku 2013 se orchestr rozrostl o dechovou sekci. V této tradici se budeme snažit pokračovat i v dalších letech.


uložení dat: 27. 01. 2014

© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty