Litomysl Organizace ve městě

GENERACE 89, o.s.

vedoucí: Mgr. Daniel Brýdl
adresa: Smetanovo náměstí 132, Litomyšl 570 01
telefon: +420 602 202 580
email: info@generace89.cz
web: www.generace89.cz

GENERACE 89 je otevřené uskupení mladých lidí žijících v Litomyšli, kteří se chtějí podílet na budoucnosti svého města formou občanských aktivit, diskusí, happeningů nebo přímo prací v zastupitelstvu. Jsme přesvědčeni, že svými osobními i profesními zkušenostmi a vyváženým ženským a mužským pohledem na svět dokážeme přispět k obohacení života nás Litomyšlanů. Chceme podporovat rozvoj Litomyšle směrem k modernímu evropskému městu, postaveném na tradicích, kultuře, sportu a především všestranně kvalitním životě.

Vážíme si odkazu sametové revoluce, která znamenala počátek obnovy demokracie v naší zemi, a proto jsme si její rok zvolili do svého názvu - GENERACE 89.

Členem se může každý - na pohlaví, věk, stranickou příslušnost či víru nehledíme :)

O co nám vlastně jde ?

- chtěli bychom podporovat občanskou společnost a komunitní sepětí

- chtěli bychom posilovat rodinný život a odpovědný vztah k životnímu prostředí

- chtěli bychom pořádat kulturní, sportovní a společenské aktivity

- chtěli bychom usnadnit komunikaci mezi občany a samosprávou

- chtěli bychom přispět k nekonfliktnímu a tvůrčímu způsobu politiky

Kde nás najdete?

Scházíme se každé první pondělí v měsíci od 19:30 v hospodě Na Sklípku (vyjma letních prázdnin).


uložení dat: 15. 06. 2015

akce pořádané touto organizací

19. 09. 2020, Různá místa v Litomyšli

Ukliďme Česko

Zapojte se do úklidu Vašeho okolí. Dobrovolníci sbírají odpad v okolí cest, podél potoků a řeky, v lesích a parcích. V týdnu před akcí budou k vyzvednutí zdarma pytle v IC Litomyšl na náměstí. Po úklidu dáte vědět, kde jste naplněné pytle nechali ke svozu.
Více info na tel. 734 811 581.
více informací o akci zde: www.uklidmecesko.cz© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty