Litomysl Organizace ve městě záložky a sdílení

Litomyšlský symfonický orchestr

vedoucí: Karel Švarc
adresa: Okružní 238, Litomyšl 570 01
mobil: +420 736 751 724
email: karel.svarc@lsorchestr.cz
web: www.lsorchestr.cz
IČO: 620 322 41

Litomyšlský symfonický orchestr je amatérské hudební těleso, které je svým složením ojedinělé ve městě velikosti Litomyšle.

Historie orchestru začíná v 80. letech 19. století, kdy náplní činnosti bylo především provozování oper. Teprve v roce 1946 byla stanovena symfonická náplň a o rok později orchestr přijal své dnešní jméno. Od té doby nepřerušil svoji práci a každou koncertní sezónu připravuje koncerty pro posluchače hudby klasické i populární.

Některé dechové nástroje jsou v regionu nedostupné, proto orchestr navázal spolupráci s profesionálními instrumentalisty z brněnských i jiných profesionálních těles, kteří na všechny koncerty přijíždějí do Litomyšle. Orchestr nepracuje pouze v podobě symfonického tělesa, potřeby různých vystoupení hraje i jako orchestr smyčcový, a jeho repertoár je velice rozsáhlý od hudby barokní přes symfonickou klasickou a romantickou, komorní i populární hudbu.
Pravidelně navazuje spolupráci s pěveckými sbory z Litomyšle a širokého okolí. V domácím litomyšlském prostředí koncertuje minimálně jedenkrát ročně, stejně jako ve Vysokém Mýtě, či Svitavách. V posledních letech orchestr rozšířil svoji působnost na oblast východních Čech a Moravy, rovněž hostoval i v zahraničí (Slovensko, Německo, Holandsko, Itálie).

Svoji popularitu umocňuje spoluprací s vynikajícími umělci jako je V. Neumann, Due Boemi di Praga, L. Malý, R. Rokl, M. Zelenka, I. Ženatý, L. Čepický, Wihanovo kvarteto, M. Vacek a J. Řezníček, E. Godovská, či V. Bláha.
Litomyšlský symfonický orchestr je uskupením hudebníků v civilním životě pracujícím v nejrůznějších oborech lidských činností, kteří hrají z lásky k hudbě. Toto nadšení a hudební cit pro provedení skladeb výjimečného dirigenta Davida Lukáše, který má již své stálé místo i mezi českými skladateli, je energie a zážitek, pro který se věrné publikum na koncerty LSO vrací.

Od roku 1995 je veškerá činnost souboru podporována a řízena po stránce organizační i finanční Nadačním fondem Litomyšlského symfonického orchestru. 


uložení dat: 30. 01. 2020

© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty