Litomysl Zařízení ve městě

Dům U Rytířů

vedoucí: Mgr. Martina Zuzaňáková
adresa: Smetanovo nám., dům U Rytířů 110, Litomyšl 570 01
telefon: +420 461 614 765
email: galerie@litomysl.cz
web: www.galerie.litomysl.cz

V domě U Rytířů sídlí Městská galerie Litomyšl.


uložení dat: 17. 01. 2020

akce pořádané v tomto zařízení

08. 08. 2020 - 04. 10. 2020, Út-Ne: 10-12 a 13-17
koná se v rámci festivalu Smetanova výtvarná Litomyšl

Město-L

Nová výstava Městské galerie Litomyšl se vrátí o dva roky zpět, kdy galerie spustila jeden ze svých nejrozsáhlejších projektů Litomyšlský architektonický manuál (LAM), který mapuje architekturu města a jeho okolí od roku 1900 dodnes. Česko-anglická webová databáze pokrývá bezmála 146 projektů pomocí textů, historických i současných fotografií, plánů, skic či nahrávek. Výstava MĚSTO–L je pokračováním projektu LAM, vybírá nejzajímavější architektonické projekty a tematizuje architektonický prostor města v galerijním prostoru.
více informací o akci zde: vytvarnalitomysl.cz/cs/152-vytvarna-litomysl/16-rocnik-smetanovy-vytvarne-litomysle-2020/991-mesto-l
pořádá Městská galerie Litomyšl


26. 09. 2020, 10:00-17:00

Workshop fotografie architektury s Nikolou Tláskalovou

Workshop fotografického nahlížení na město, architekturu a prostor kolem nás. Hlavním cílem nebude vytvoření technicky dokonalých snímků, ale spíše hledání pohledů, průhledů, zákoutí, světla a stínu a přemýšlení o detailu a celku, kontextu, sérii a způsobu, jak dojem z prostoru přenést na fotografii. V průběhu celodenního workshopu se účastníci seznámí se základními principy fotografie architektury, s pravidly fotografování interiéru i exteriéru vybraného objektu nebo veřejného prostranství. Pod dohledem lektorky si vyzkouší nafotit interiéry kostela Nalezení sv. Kříže, poté fotografie zkonzultují a popř. upraví. Více informací na galerie.litomysl.cz a lam.litomysl.cz.
Vstupné: 100 Kč / Rezervace nutná do 23. září na edukace@galerie.litomysl.cz nebo na tel. čísle 720 972 258.
pořádá Městská galerie Litomyšl


03. 10. 2020 - 03. 10. 2020, 9:30-12:00

Ornament (nejen v architektuře)

V průběhu výtvarné dílny zapomeneme na proslulou esej architekta A. Loose "Ornament a zločin" a společně si ověříme, že ornamenty v nejrůznějších podobách nalezneme všude kolem nás. Mohou být natištěny v knize, vyšity do látky, vytesány do kamene, vyřezány do dřeva... Inspirujeme se jimi a vytvoříme řadu sádrových odlitků, které na jaře ozdobí nejednu zahradní skalku.
Vstupné: 30 Kč / rezervace možná na edukace@galerie.litomysl.cz
více informací o akci zde: http://www.galerie.litomysl.cz/uvod/doprovodny-program
pořádá Městská galerie Litomyšl


16. 10. 2020, 17:00

Výtvarná Litomyšl ´20

Vernisáž výstavy.
Tradiční výstava, nazývaná též Salon, umožňuje setkání a konfrontaci profesionálů i amatérských výtvarníků, které spojuje jejich vazba k Litomyšli. Výstavy se každoročně účastní více než 50 autorů, věnujících se malbě, kresbě, grafice, sochařským dílům, fotografii či videoprojekci. Návštěvníci tak mají jedinečnou možnost nahlédnout do světa autorů různých generací i přístupů k výtvarnému vyjádření.
pořádá Městská galerie Litomyšl


17. 10. 2020 - 22. 11. 2020, Út-Ne: 10:00-12:00 a 13:00-17:00

Výtvarná Litomyšl ´20

Tradiční výstava, nazývaná též Salon, umožňuje setkání a konfrontaci profesionálů i amatérských výtvarníků, které spojuje jejich vazba k Litomyšli. Výstavy se každoročně účastní více než 50 autorů, věnujících se malbě, kresbě, grafice, sochařským dílům, fotografii či videoprojekci. Návštěvníci tak mají jedinečnou možnost nahlédnout do světa autorů různých generací i přístupů k výtvarnému vyjádření.
pořádá Městská galerie Litomyšl


22. 10. 2020, 17:30-20:00

Večer s galerií: Komentovaná prohlídka s vystavujícími výtvarníky

Poznejte stálice tradičního litomyšlského Salonu a jeho nové tváře při komentované prohlídce s vystavujícími autory v příjemné atmosféře podvečerní galerie.
Vstupné: zdarma k platné vstupence / rezervace předem není nutná
pořádá Městská galerie Litomyšl


07. 11. 2020, 9:30-15:00

Výtvarná dílna: Potisk textilu a voskování

Hledáte vhodnou alternativu k jednorázovým obalům všeho druhu? Navštivte naši sobotní výtvarnou dílnu, na které budeme tisknout, stříhat a voskovat plátno včelím voskem. Výsledkem našeho snažení budou voskované ubrousky, se kterými uděláte radost sobě i svým nejbližším.
Vstupné: 30 Kč / rezervace možná na edukace@galerie.litomysl.cz
pořádá Městská galerie Litomyšl


12. 11. 2020, 17:30-20:00

Večer s galerií: Kontrabásnění

Vyprávění autorských textů Tomáše Jirečka, lektora aplikované a divadelní improvizace, dramaterapeuta, herce a básníka, v doprovodu kontrabasu a kytary v nezaměnitelné atmosféře podvečerní galerie.
Vstupné: zdarma k platné vstupence / rezervace předem není nutná
pořádá Městská galerie Litomyšl


14. 11. 2020, 17:00-23:00

Litomyšlská muzejní noc: Lvi litomyšlského salónu

Doprovodný program k aktuální výstavě Výtvarná Litomyšl ´20.
Vstup: zdarma
pořádá Městská galerie Litomyšl


27. 11. 2020, 17:00

Příběhy z obrazů Josefa Voleského

Vernisáž výstavy.
Výstava představí významnou osobnost meziválečné Litomyšle – akademického malíře Josefa Voleského (1895–1932). Již ve své době byl tento žák Vratislava Nechleby znám a ceněn jako portrétista, neboť prostředky na studium i obživu si téměř celý život obstarával malováním podobizen. Mezi jeho zákazníky patřili bohatí měšťané či továrníci z Litomyšle a okolních měst. Díky Voleskému dílu si můžeme připomenout nejen podobu místních obyvatel, ale také jejich osudy, mj. i osudy židovských rodin, jež postihl tragický osud zapřičiněný událostmi druhé světové války.
pořádá Městská galerie Litomyšl


28. 11. 2020 - 31. 01. 2021, Út-Ne: 10:00-12:00 a 13:00-17:00

Příběhy z obrazů Josefa Voleského

Výstava představí významnou osobnost meziválečné Litomyšle – akademického malíře Josefa Voleského (1895–1932). Již ve své době byl tento žák Vratislava Nechleby znám a ceněn jako portrétista, neboť prostředky na studium i obživu si téměř celý život obstarával malováním podobizen. Mezi jeho zákazníky patřili bohatí měšťané či továrníci z Litomyšle a okolních měst. Díky Voleskému dílu si můžeme připomenout nejen podobu místních obyvatel, ale také jejich osudy, mj. i osudy židovských rodin, jež postihl tragický osud zapřičiněný událostmi druhé světové války.
pořádá Městská galerie Litomyšl


03. 12. 2020, 17:30-20:00

Večer s galerií: Vánoční instalace

Advent klepe na dveře a my je s nedočkavostí otevíráme už o něco dříve. Propojíme výjimečnou atmosféru večera s galerií spolu se zahájením šestého ročníku tradiční vánoční instalace – tentokráte v podání designérky Lenky Holíkové.
Vstupné: zdarma
pořádá Městská galerie Litomyšl© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty