Litomysl Městská policie Litomyšl

MP - aktuální informace

Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem.

zdroj: https://www.svscr.cz 

   Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu ohlásit do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

   Po přechodnou dobu bude i nadále platit, že držitel psa, který má na správním území města Litomyšl trvalý pobyt nebo sídlo, je povinen zajistit, aby pes při pohybu na veřejném prostranství byl opatřen platným identifikačním označením vydávaným Městským úřadem Litomyšl (identifikační známka).

Povinné čipování psů (formát jpg, velikost 387,8 KB)


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty