Litomysl Moderní architektura

Moderní architektura v Litomyšli

Turistické zázemí

Uprostřed rušného Smetanova náměstí najdete nově pravou oázu klidu. Tzv. radniční dvoreček poskytuje prostor pro odpočinek a načerpání nových sil pro vaše další putování. Věříme, že vás příjemně překvapí nové lavičky, vodní prvek, nový strom i neobvyklý výhled na radniční věž. V turistickém zázemí můžete využít moderní toalety, sprchu, přebalovací pult, úschovnu zavazadel či kol. Nechybí ani informační kiosek s mapou města a ...


Nábřeží Loučné (Proměny)

Řešení prostoru vzešlo z architektonické soutěže Cena Nadace Proměny 2013, jejíž zadání se mimo jiné opíralo o průzkum přání a potřeb lidí, kteří nábřeží využívají nejčastěji. Na základě podnětů obyvatel ponechali architekti Martin Rusina a Martin Frei území co nejvíce přírodní charakter. Současně propojili původně oddělené prostory ulice Vodní valy, nábřeží, řeky a parku u Smetanova domu. Těžištěm proměny se přitom stala ...


Zámecký pivovar (IOP) a I. nádvoří

Zámecký pivovar patří neodmyslitelně k zámku již od poloviny šestnáctého století. Zásadní proměnou prošel pivovar po požáru v roce 1728, kdy dostal barokní podobu podle projektu architekta Františka Maxmiliána Kaňky. V roce 1824 se zde sládkovi Františku Smetanovi narodil syn Bedřich. Poté pivovar čekala dlouhá léta strádání a hledání odpovídajícího způsobu využití. Zlom přišel v roce 2000, kdy bylo rozhodnuto o jeho využití pro potřeby ...


Zámecký park

Litomyšlský zámek byl vždy obklopen zahradou. Zdroje z konce 16. století hovoří o tom, že z jedné strany zámku je okrasná zahrada (pravděpodobně dnešní francouzská) a z dalších dvou stran je zahrada obehnaná zdí a v ní staré ovocné stromy. Asi v roce 1803 byla zahrada upravená v anglickém slohu, nacházel se zde malý chrámek, voliéra, vodní nádržka a umělé vodopády. V roce 1808 byla na ...


Nová městská síň

Přístavba piaristické koleje je jedním z objektů zahrnutých do zrealizovaného projektu Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli. Byla dokončena v červnu 2015. Objekt podle návrhu ateliéru Burian ? Křivinka Architekti navazuje na piaristickou kolej a nalezneme v něm městskou obřadní síň a knihovnu Fakulty restaurování Univerzity Pardubice. Přístavba na nároží Jiráskovy a Zámecké ulice v Litomyšli je částečně zapuštěná dvoupodlažní stavba s malým pavilonem v úrovni podkroví, která má ...


Piaristická kolej

Klášter byl založen ve 40. letech 17. století. Je tedy nejstarší budovou z piaristického trojlístku. Až v letech 1713-1716 proběhly významnější úpravy spojené následnou výstavbou nového vrcholně barokního klášterního chrámu a biskupského gymnázia (dnešní muzeum).      Budova piaristické koleje má pro kláštery typickou čtvercovou dispozici s vnitřním ambitem a rajským dvorem. Do roku 2003 sloužil klášter k ubytování studentů pedagogické školy, od té doby ho využívala ...


Kočárovna, konírna, stáj

Kočárovna  Poloha kočárovny je velmi výjimečná. Z tohoto důvodu je dobře, že se podařilo vymístit trafostanici i archív a vrátit tuto budovu návštěvníkům zámeckého areálu. Přízemí kočárovny bylo adaptováno pro provoz cafeterie se sezónní expanzí do prostoru pod širým nebem na pomezí nádvoří a přilehlé části parku. Cafeterie umístěná do tohoto místa bude živým protipólem funkcí kolem hlavního vjezdu do zámeckého areálu. ...


Chrám Nalezení sv. Kříže

"Klíčem k architektonickému konceptu kostela se stala jeho pohnutá historie," říká autor návrhu rekonstrukce Marek Štěpán a dále vysvětluje: "Nádech zmaru, který je v kostele přítomen, je vlastně fascinující. Jakoby se zde  setkávala masivnost hmoty s její dočasností, velikost myšlenek s jejich křehkostí, budování s ničením. Svým způsobem je zde zapsán i souboj křesťanství s komunismem." Kostel za dobu své historie 4x vyhořel, v roce 1958 byl poprvé oficiálně ...


Zámecká jízdárna a horní nádvoří

Jízdárna je po staletí důležitou součástí jedinečného areálu zámeckého návrší. První údaje o stavbě jízdárny jsou z roku 1635, říká Petr Hájek a pokračuje: Po roce 1726 prováděl obnovu po požáru architekt F. M. Kaňka. V 70. letech minulého století proběhla rozsáhlá úprava celého objektu. Kvůli zajištění dostatečné únosnosti, z důvodu umístění archivu do prostoru podkroví jízdárny, byl v rámci těchto úprav zbudován betonový strop ...


Předzámčí

"Předzámčí je veliký veřejný prostor naplněný dramatickým barokním dějem, který v minulosti nestihl být zarámován do formálně dokonalého architektonického rámce. Nyní se o to pokoušíme," říká autor návrhu revitalizace Josef Pleskot a pokračuje:"Toužím oživit veškeré prostorové nuance, dát jim nový smysl a vytěžit pro zámecké návrší a město hodnoty, které jsou v předzámčí uloženy." Tzv. Zámecká cesta akceptuje pravý oblouk historické cesty. Ten je ...


Modernizace prostor ZUŠ B. Smetany v Litomyšli

Cílem projektu bylo zrekonstruovat zbývající nevyužitou část podkroví historické budovy ZUŠ B. Smetany, což umožnilo vznik koncertního sálu a tří nových učeben. Rozšíření prostor umožnilo realizovat novou koncepci výuky elektronických nástrojů, hudební nauky a dětského pěveckého sboru. Posláním projektu je poskytnout žákům vzdělání ve zvoleném uměleckém oboru s ohledem na jejich potřeby a možnosti, a tím kultivovat jejich osobnost po stránce umělecké ...


Městský bazén

Novostavba krytého plaveckého bazénu v Litomyšli navazuje na dlouhodobou koncepci rozvoje rekreačně sportovního areálu Černá hora, která byla zpracována architektem Alešem Burianem již v roce 2000. Autorem návrhu krytého bazénu je architektonická kancelář D.R.N.H., která za tuto stavbu získala Národní cenu za architekturu Grand Prix 2011v kategorii Novostavba. Městský bazén získal za vytvoření přátelské sportovní stavby se zřetelem k netradičnímu pojetí zelených střech také titul ...


Rybníky v Budislavi

Město Litomyšl dokončilo projekt "Revitalizace rybníků Nový a Střední k.ú. Budislav" Po projektové přípravě, která byla zahájena v roce 2009, došlo k vlastní realizaci stavby, která byla dokončena v souladu s plánovaným harmonogramem ke konci loňského roku. Na celý projekt (projektová příprava, vlastní realizace, odborné dozory) se městu podařilo získat finanční podporu z Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblasti ...


Hřbitovní kostel sv. Anny

Přestože objekt není ve vlastnictví Města Litomyšl, rozhodlo se vedení města vzít objekt do dlouhodobého pronájmu a financovat nákladnou rekonstrukci této kulturní památky. Záměrem města je v objektu zrealizovat novodobou rozlučkovou síň. Cílem rekonstrukce je zachovat veškeré církevní atributy památky a nepotlačovat je novodobými opatřeními. Do této bylo provedeno statické zabezpečení objektu, opatření proti vzlínající vlhkosti, objekt dostal novou střešní krytinu, obnoveny byly truhlářské prvky včetně ...


Máchadlo a Mariánská ulička

Máchadlo se nachází v Mariánské ulici, na přístupové cestě k zámeckému areálu. Původní funkce máchadla byla časem změněna na okrasný vodní prvek, tomu se přizpůsobila také rekonstrukce. Součástí rekonstrukce byly i restaurátorské práce na tzv. Kašínce Panny Marie, která je nedílnou součástí máchadla. Nejzajímavější a pro chod máchadla také nejdůležitější částí rekonstrukce bylo zajištění vody, ale i například i předláždění ulice Mariánská a Na ...


Bělidla (autobusové nádraží)

Zásadní rekonstrukce lokality Bělidla byla zahájena v srpnu 2006. Autobusové nádraží bylo pro desetitisícové město naddimenzované. Takto cenné místo v centru města si však dle představitelů města i architektů zaslouží velkou pozornost a té se mu také dostalo. Město Litomyšl není provozovatelem autobusové dopravy ani nespravuje výpravní budovu. Bylo investorem pouze části chodníků a části zeleně. Hrálo však důležitou roli jako koordinátor celého ...


Zastřešení zimního stadionu

Diskuse o zastřešení zimního stadionu v Litomyšli se vedly několik let. Cílem bylo upravit litomyšlské kluziště takovým způsobem, aby svým vyšším komfortem lépe sloužilo sportovcům i divákům a to ne pouze při hokejových zápasech. Projekt zastřešení a opláštění zimního stadionu vychází ze zpracované studie dostavby sportovního areálu Černá hora. Půdorysné rozměry haly jsou 62,7 x 42,9 m, výška od plochy kluziště pod vazník ...


Zámecký pivovar (SROP)

Zámecký pivovar patří spolu s prvním nádvořím, jízdárnou, konírnou, stájí a tzv. úřednickým domem do majetku Města Litomyšle. Od začátku devadesátých let se vedení radnice pokoušelo najít pro objekt bývalého zámeckého pivovaru vhodné využití. Nakonec se podařilo uzavřít dohodu s Evropskou aliancí YMCA, která zde vykonává vzdělávací a výchovnou činnost. Kromě společenských sálů je v rekonstruované části ubytování a kanceláře. Autorem rekonstrukce je AP atelier ...


Bytový dům A5

Výstavba v lokalitě U Nemocnice probíhá již od roku 1999. V pěti bytových domech je k dispozici 174 bytových jednotek. Dům A5 s celkem 28 nájemními byty je posazen na hranu svahu, jehož převýšení umožnilo výstavbu krytých parkovacích stání a sklípků pro všechny byty. Přízemí se spojuje s horní úrovní terénu, takže jddnotlivé byty na této úrovni mají své zahrádky. Byty umístěné v ...


Památník Zdeňka Kopala Dvojhvězda

  Unikátní sochařské dílo věnované památce slavného rodáka, astronoma Zdeňka Kopala, bylo při příležitosti jeho nedožitých devadesátých narozen slavnostně odhaleno 3. dubna roku 2004. Plastika, jejímž  autorem je Federiko Diaz a Marián Karel, zdobí Havlíčkovu ulici. Přesněji řečeno místo, kde stával rodný dům tohoto světově významného astronoma, průkopníka teorie těsných dvojhvězd a autora map Měsíce.   Obnovená plastika dvojhvězdy je umístěna na subtilní karbonové tyči ...


Tribuna letního stadionu Černá hora

Rekonstrukce a dostavba sportovního areálu na Černé hoře probíhá již několik let. Cílem je rekonstruovat a doplnit stávající sportovní zařízení na standart, který odpovídá významu a současnému trendu jejich užívání. Architektonické řešení rekonstrukcí, ale i nově realizovaných budov v Městském areálu Černá hora pochází z dílny architektonické kanceláře Burian - Křivinka. Již v roce 2002 získal městský stadion umělý povrch polytan "M", nové lavičky, stupně (tribuna ...


Nábřeží řeky Loučné

Na podzim roku 2001 byla zahájena I. etapa rekonstrukce Komenského náměstí. Tomuto kroku předcházela soutěž tří architektonických kanceláří, kterým Město Litomyšl zadalo vypracování projektu. Komise, ve které zasedli kromě členů rady města, odborné veřejnosti a zástupců Ministerstva pro místní rozvoj také občané sídliště, vyhlásila vítězným návrhem projekt architektonické kanceláře AP ateliér Pleskot. Cílem vítězného návrhu ing. arch. Josefa Pleskota je integrace v ...


Bytové domy A2, A3

V září roku 2002 bylo předáno do užívání dalších 38 bytových jednotek v bytových domech A2 a A3 v lokalitě U Nemocnice. Tím se zvýšil počet v této lokalitě na celkových 146 bytových jednotek. Jako první byl v této lokalitě postaven dům A1 se 74 bytovými jednotkami. V roce 1999 byla s využitím státní dotace zainvestována další část městského pozemku a od té doby jsou zde připraveny sítě ...


Bytový dům A4 s parkovacím domem

Autory projektu bytového domu A4 jsou architekti Martin a Viktor Rudišovi (stejně jako v případě bytového domu A1). K obytnému domu A4 je ze dvou stran připojen objekt hromadných garáží. Střecha je provedena jako zelená plocha s umělým zavlažováním během vegetačního období. V objektu je 38 garážových stání. Na ploše střechy hromadných garáží jsou z části umístěny oplocené předzahrádky a zbývající plocha ...


Klášterní zahrady

Areál dvou kostelů a Klášterních zahrad v Litomyšli má v organismu města důležité postavení. Tvoří vedle náměstí s přilehlou zástavbou a zámeckého komplexu třetí významné území historického jádra. Od roku 1948 byly však zahrady neudržovány a až Zastupitelstvo města rozhodlo v roce 1997 o jejich uvedení do důstojného stavu. V říjnu roku 1997 byla vyhlášena veřejná soutěž jejímž předmětem bylo: "architektonické řešení prostoru Klášterních zahrad jako ...


Rekonstrukce veřejných ploch v historickém jádru

Od počátku devadesátých let dochází k novému oživení centra města. Řada domů prošla rekonstrukcí, jiné se na svou obnovu připravují. Ve stejném čase jsou rekonstruovány nebo nově zřizovány inženýrské sítě, především telekomunikační vedení. Tyto skutečnosti vedly k rozhodnutí rekonstruovat veřejné plochy v městské památkové rezervaci. I. etapa řešila úpravu ploch v podzámčí. Rekonstrukce střední části Smetanova náměstí byla obsahem II. etapy. Investor: ...


Městská sportovní hala

Tělocvična je situována v západní části nového školního areálu a uzavírá jeho vnitřní atrium. V mimoškolní době je využívána jako městská sportovní hala. Tato skutečnost spolu s požadavkem možného předělení tělocvičny tak, aby mohla sloužit pro dva školní tělocviky zároveň, předurčila její velikost. Základní rozměr hrací plochy je 42,6 x 21,6 m, výška tělocvičny je 10,8 m po spodní úroveň uložení vazníků. Součástí tělocvičny je ...


Tenisová hala s bowlingem

Tenisová hala SPORT podle návrhu brněnských architektů Hrůši a Pelčáka byla otevřena v areálu v Líbánkách na podzim roku 1999, přístavba s bowlingem v zimě roku 2001. Jde o sportovní halu s jedním tenisovým dvorcem v pevné hale, dvěmi krytými antukové kurty v nafukovací hale, třemi squashovými dvorci a se čtyřmi bowlingovými drahami. Abstraktní umění Petra Kvíčaly, které doplňuje moderní design haly, je prý ...


III. základní škola

Tři učebnová křídla ve tvaru písmene U vymezují polouzavřený dvůr, který slouží ke hrám a oddechu žáků o přestávkách i mimoškolní době. Dvůr je ukončen venkovním amfiteátrem, využívajícím stávajícího terénného reliéfu. Celý areál je ze západní strany uzavřen tělocvičnou. Nádvoří stejně jako celá škola však není uzavřeno a komunikuje s okolím prosklenými částmi jednotlivých průčelí. Tělocvična je v mimoškolní době využívána jako ...


Bytový dům A1

Územní plán nového obytného souboru v lokalitě U Nemocnice byl vypracován v letech 1994 - 1995. Autorem je Viktor a Martin Rudišové. Jednotlivé byty, různě veliké a různě uspořádané, jsou otevřeny širokými okny do vnitřních prostorů bloku. Veřejné plochy nabízejí dostatek místa pro parkování, logickou síť pěších cest i hřiště. Autor: Viktor Rudiš, Martin RudišInvestor: Město Litomyšl Zahájení: 1994Dokončení: 1996Realizace: První litomyšlská ...© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty