Litomysl Městský úřad Litomyšl

Úřední deska Městského úřadu Litomyšl

vystavuje

Úřední deska Městského úřadu Litomyšl pro všechny orgány Města Litomyšle dle Zákona 500/2004 Sb., správní řád - § 26 Úřední deska

Vystavené soubory jsou oskenované originály, které jsou umístěné na oficiální úřední desce MěÚ Litomyšl, a jsou uloženy ve formátu pdf (Adobe Acrobat Reader)

Veřejnoprávní smlouvy na účelové dotace z rozpočtu města

Informace o provozu podatelny Města Litomyšl dle Vyhlášky 259/2012 o podrobnostech výkonu spisové služby


Aktuální informace ke koronaviru v Litomyšli 18.9.2020

vystavuje: Město Litomyšl
datum vystavení: 18.09.2020 | datum sejmutí: 25.09.2020

Oznámení o zrušení školení k volbám do Zastupitelstva Pardubického kraje

Jízdárna Zámeckého návrší 21.9.2020
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 18.09.2020 | datum sejmutí: 22.09.2020

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy

Opěrné stěny u rodinného domu, Desná
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 17.09.2020 | datum sejmutí: 25.09.2020

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví

vystavuje: ČEZ
datum vystavení: 17.09.2020 | datum sejmutí: 05.10.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Vodní valy, Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 16.09.2020 | datum sejmutí: 02.10.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Trstěnice
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 16.09.2020 | datum sejmutí: 02.10.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Osík
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 16.09.2020 | datum sejmutí: 02.10.2020

Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby

Litomyšl - TS SY 0414 - náhrada
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 15.09.2020 | datum sejmutí: 01.10.2020

Zasedání zastupitelstva města

vystavuje: Město Litomyšl, Starosta
datum vystavení: 14.09.2020 | datum sejmutí: 22.09.2020

Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu územního plánu Příluka

vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 11.09.2020 | datum sejmutí: 27.10.2020

Vyhlášení nálezu

Svazek 3 ks klíčů na dvou kroužcích
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 11.09.2020 | datum sejmutí: 11.12.2020

Vyhlášení nálezu

Černá peněženka s finanční hotovostí
vystavuje: , Odbor správní
datum vystavení: 11.09.2020 | datum sejmutí: 11.12.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Litomyšl, ul. Zahájská
vystavuje: , Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 11.09.2020 | datum sejmutí: 30.09.2020

Informace o pronájmu nemovitostí

Pronájem ostatní plochy, Litomyšl
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 09.09.2020 | datum sejmutí: 25.09.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Litomyšl, Smetanovo náměstí
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 09.09.2020 | datum sejmutí: 25.09.2020

Veřejná vyhláška - oznámení - veřejné projednání územního plánu

Chmelík
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 09.09.2020 | datum sejmutí: 25.09.2020

Veřejná vyhláška - oznámení - veřejné projednání územního plánu

Sedliště
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 09.09.2020 | datum sejmutí: 25.09.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Litomyšl, Smetanovo náměstí
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 09.09.2020 | datum sejmutí: 25.09.2020

Vyrozumění o termínu a místu školení členů okrskových volebních komisí města Litomyšl

Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020
vystavuje: Město Litomyšl, Starosta
datum vystavení: 09.09.2020 | datum sejmutí: 22.09.2020

Posuzování vlivů na životní prostředí

Prodejna LIDL BBS 2018 - T1400, Litomyšl
vystavuje: Krajský úřad Pardubického kraje
datum vystavení: 07.09.2020 | datum sejmutí: 23.09.2020

Veřejná vyhláška

Zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu č. 2/2020 o vyměření místního poplatku
vystavuje: Magistrát města Přerov
datum vystavení: 07.09.2020 | datum sejmutí: 07.10.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 07.09.2020 | datum sejmutí: 23.09.2020

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

vystavuje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
datum vystavení: 02.09.2020 | datum sejmutí: 31.03.2021

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Litomyšl na roky 2021 – 2023

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 02.09.2020 | datum sejmutí: 30.09.2020

Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje

Doba a místo konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje v pátek 2.října od 14:00 do 22.00 hodin a v sobotu 3.října 2020 od 8:00 do 14.00 hodin
vystavuje: Starosta města Litomyšl, Starosta
datum vystavení: 26.08.2020 | datum sejmutí: 04.10.2020

Vyhlášení nálezu

Svazek 2 ks klíčů na kroužku
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 21.08.2020 | datum sejmutí: 23.11.2020

Vyhlášení nálezu

Zámek s ocelovým lankem
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 21.08.2020 | datum sejmutí: 23.11.2020

Vyhlášení nálezu

Finanční hotovost
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 13.08.2020 | datum sejmutí: 13.11.2020

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje

vystavuje: Město Litomyšl, Starosta
datum vystavení: 12.08.2020 | datum sejmutí: 04.10.2020

Dražební vyhláška o nařízení elektronické dražby nemovitých věcí

Litomyšl
vystavuje: PROKONZULTA a.s.
datum vystavení: 11.08.2020 | datum sejmutí: 30.09.2020

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy

Parkovací stání pro dobíjecí stanici, Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 11.08.2020 | datum sejmutí: 21.09.2020

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání

Dražba orné půdy, Čistá u Litomyšle
vystavuje: Exekutorský úřad Karviná
datum vystavení: 03.08.2020 | datum sejmutí: 22.09.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Změny a doplnění obecné povahy a seznam katastrálních území
vystavuje: Ministerstvo zemědělství
datum vystavení: 03.08.2020 | datum sejmutí: 31.12.2022

Vyhlášení nálezu

Dámské hodinky MI
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 31.07.2020 | datum sejmutí: 02.11.2020

Vyhlášení nálezu

Horské kolo
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 30.07.2020 | datum sejmutí: 30.10.2020

Vyhlášení nálezu

Inzulinové pero
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 30.07.2020 | datum sejmutí: 30.10.2020

Zveřejnění

Rozpočet na rok 2020, rozpočtová opatření za rok 2020, střednědobý výhled rozpočtu a Závěrečný účet za rok 2019
vystavuje: Kraj Smetany a Martinů
datum vystavení: 20.07.2020 | datum sejmutí: 20.07.2021

Vyhlášení nálezu

Mobilní telefon Xiaomi Redmi 7
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 13.07.2020 | datum sejmutí: 13.10.2020

Rozpočtová opatření č. 4, 5 a 104, 105 na rok 2020

Změny rozpočtu
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 30.06.2020 | datum sejmutí: 31.12.2020

Závěrečný účet města za rok 2019 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 29.06.2020 | datum sejmutí: 30.06.2021

Povinně zveřejňované údaje

vystavuje: České dědictví UNESCO
datum vystavení: 21.04.2020 | datum sejmutí: 31.12.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Lesy na území ČR
vystavuje: Ministerstvo zemědělství
datum vystavení: 08.04.2020 | datum sejmutí: 31.12.2022

Místní poplatky - okruh údajů, které může správce poplatku zjistit automatizovaným způsobem z rejstříků a evidencí

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 09.01.2020 | datum sejmutí: 31.12.2030

Upozornění

Od 1.1.2020 bude územní pracoviště zajišťovat následující oblasti výkonu státní správy
vystavuje: Finanční správa
datum vystavení: 30.12.2019 | datum sejmutí: 31.12.2020

Rozpočet Města Litomyšl na rok 2020

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 16.12.2019 | datum sejmutí: 28.02.2021

Rozpočty příspěvkových organizací města Litomyšl na rok 2020

Rozpočty příspěvkových organizací města Litomyšl na rok 2020
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 26.11.2019 | datum sejmutí: 31.12.2020

Střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací města Litomyšl na roky 2021 a 2022

Střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací města Litomyšl na roky 2021 a 2022
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 25.11.2019 | datum sejmutí: 31.12.2020

Střednědobý výhled rozpočtu města Litomyšl na roky 2020 - 2024

vystavuje: Město Litomyšl, Starosta
datum vystavení: 21.06.2019 | datum sejmutí: 31.12.2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Ochrana lesů
vystavuje: Ministerstvo zemědělství
datum vystavení: 05.04.2019 | datum sejmutí: 31.12.2022

Povinně zveřejňované údaje

Mikroregion Litomyšlsko, České dědictví UNESCO, Česká inspirace, Českomoravské pomezí a Kraj Smetany a Martinů
vystavuje: Dobrovolné svazky obcí a měst
datum vystavení: 16.03.2017 | datum sejmutí: 16.03.2021


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty