Litomysl Městský úřad Litomyšl

Úřední deska Městského úřadu Litomyšl

vystavuje

Úřední deska Městského úřadu Litomyšl pro všechny orgány Města Litomyšle dle Zákona 500/2004 Sb., správní řád - § 26 Úřední deska

Vystavené soubory jsou oskenované originály, které jsou umístěné na oficiální úřední desce MěÚ Litomyšl, a jsou uloženy ve formátu pdf (Adobe Acrobat Reader)

Veřejnoprávní smlouvy na účelové dotace z rozpočtu města

Informace o provozu podatelny Města Litomyšl dle Vyhlášky 259/2012 o podrobnostech výkonu spisové služby


Informace o pronájmu nemovitostí

Dvě místnosti na ul. Ropkova, Litomyšl
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 13.07.2020 | datum sejmutí: 30.07.2020

Závěr zjišťovacího řízení

Strategie rozvoje Pardubického kraje 2021-2027
vystavuje: Krajský úřad Pardubického kraje
datum vystavení: 10.07.2020 | datum sejmutí: 28.07.2020

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Vestavba spolkového zařízení, Chotovice
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 10.07.2020 | datum sejmutí: 28.07.2020

Veřejná vyhláška - rozhodnutí

Schválení stavebního záměru - farma pro chov dojnic, Dolní Újezd
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 08.07.2020 | datum sejmutí: 24.07.2020

Veřejná vyhláška

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích pro úplnou uzavírku silnice II/358 v úseku od výjezdu z obce Litomyšl po křižovatku se silnicí III/35846
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 03.07.2020 | datum sejmutí: 18.07.2020

Veřejná vyhláška

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na místní komunikaci Smetanovo náměstí (horní část) v intravilánu města Litomyšle, za účelem označení úplné uzavírky provozu a místa zvláštního užívání v rámci kulturní akce "Kinematograf bratří Čadíků"
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 03.07.2020 | datum sejmutí: 18.07.2020

Dražební vyhláška o nařízení elektronické dražby nemovitých věcí

Elektronická dražba 1/20 rodinného domu, Litomyšl
vystavuje: Dražební společnost MORAVA s. r. o., Zlín
datum vystavení: 03.07.2020 | datum sejmutí: 04.08.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Osík
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 02.07.2020 | datum sejmutí: 20.07.2020

Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby

Náhradní přenosná trasa SO 03 NTP
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 01.07.2020 | datum sejmutí: 17.07.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Nedošín
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 01.07.2020 | datum sejmutí: 17.07.2020

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Referent/referentka/ odboru výstavby a územního plánování
vystavuje: Město Litomyšl, Tajemník MěÚ
datum vystavení: 30.06.2020 | datum sejmutí: 14.08.2020

Rozpočtová opatření č. 4, 5 a 104, 105 na rok 2020

Změny rozpočtu
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 30.06.2020 | datum sejmutí: 31.12.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Řídký u Litomyšle
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 29.06.2020 | datum sejmutí: 15.07.2020

Závěrečný účet města za rok 2019 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 29.06.2020 | datum sejmutí: 31.12.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Toulovcovo náměstí, Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 26.06.2020 | datum sejmutí: 28.08.2020

Vyhlášení nálezu

Černé hodinky Huawei
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 16.06.2020 | datum sejmutí: 16.09.2020

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Odborný/á referent/ka odboru výstavby a územního plánování
vystavuje: Město Litomyšl, Tajemník MěÚ
datum vystavení: 04.06.2020 | datum sejmutí: 15.07.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu, Litomyšl
vystavuje: Krajský úřad Pardubického kraje
datum vystavení: 03.06.2020 | datum sejmutí: 20.07.2020

Usnesení o nařízení elektronické dražby

Dražba nemovité věci, Litomyšl
vystavuje: Exekutorský úřad Přerov
datum vystavení: 26.05.2020 | datum sejmutí: 22.07.2020

Vyhlášení nálezu

Svazek 6 ks klíčů na karabině s modrou šňůrou
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 14.05.2020 | datum sejmutí: 14.08.2020

Vyhlášení nálezu

Černé dámské hodinky
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor vnitřní správy a obrany - zrušen k 31.3.2013
datum vystavení: 12.05.2020 | datum sejmutí: 12.08.2020

Vyhlášení nálezu

Mobilní telefon Samsung
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 12.05.2020 | datum sejmutí: 12.08.2020

Vyhlášení nálezu

Dva klíče FAB s přívěskem
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 29.04.2020 | datum sejmutí: 29.07.2020

Povinně zveřejňované údaje

vystavuje: České dědictví UNESCO
datum vystavení: 21.04.2020 | datum sejmutí: 31.12.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Lesy na území ČR
vystavuje: Ministerstvo zemědělství
datum vystavení: 08.04.2020 | datum sejmutí: 31.12.2022

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

vystavuje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
datum vystavení: 06.03.2020 | datum sejmutí: 08.03.2021

Místní poplatky - okruh údajů, které může správce poplatku zjistit automatizovaným způsobem z rejstříků a evidencí

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 09.01.2020 | datum sejmutí: 31.12.2020

Upozornění

Od 1.1.2020 bude územní pracoviště zajišťovat následující oblasti výkonu státní správy
vystavuje: Finanční správa
datum vystavení: 30.12.2019 | datum sejmutí: 31.12.2020

Rozpočet Města Litomyšl na rok 2020

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 16.12.2019 | datum sejmutí: 28.02.2021

Rozpočty příspěvkových organizací města Litomyšl na rok 2020

Rozpočty příspěvkových organizací města Litomyšl na rok 2020
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 26.11.2019 | datum sejmutí: 31.12.2020

Střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací města Litomyšl na roky 2021 a 2022

Střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací města Litomyšl na roky 2021 a 2022
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 25.11.2019 | datum sejmutí: 31.12.2020

Střednědobý výhled rozpočtu města Litomyšl na roky 2020 - 2024

vystavuje: Město Litomyšl, Starosta
datum vystavení: 21.06.2019 | datum sejmutí: 31.12.2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Ochrana lesů
vystavuje: Ministerstvo zemědělství
datum vystavení: 05.04.2019 | datum sejmutí: 31.12.2022

Povinně zveřejňované údaje

Mikroregion Litomyšlsko, České dědictví UNESCO, Česká inspirace, Českomoravské pomezí a Kraj Smetany a Martinů
vystavuje: Dobrovolné svazky obcí a měst
datum vystavení: 16.03.2017 | datum sejmutí: 16.03.2021


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty