Litomysl Městský úřad Litomyšl záložky a sdílení

Úřední deska Městského úřadu Litomyšl

vystavuje

Úřední deska Městského úřadu Litomyšl pro všechny orgány Města Litomyšle dle Zákona 500/2004 Sb., správní řád - § 26 Úřední deska

Vystavené soubory jsou oskenované originály, které jsou umístěné na oficiální úřední desce MěÚ Litomyšl, a jsou uloženy ve formátu pdf (Adobe Acrobat Reader)

Veřejnoprávní smlouvy na účelové dotace z rozpočtu města

Informace o provozu podatelny Města Litomyšl dle Vyhlášky 259/2012 o podrobnostech výkonu spisové služby


Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Modernizace silnice II/358 Litomyšl - Česká Třebová
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 31.03.2020 | datum sejmutí: 16.04.2020

Veřejná vyhláška - rozhodnutí

Rozhodnutí o umístění stavby - rekonstrukce venkovního vedení, Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 30.03.2020 | datum sejmutí: 15.04.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Cerekvice nad Loučnou
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 30.03.2020 | datum sejmutí: 15.04.2020

Usnesen

Zrušení elektronické dražby, Dolní Újezd u Litomyšle
vystavuje: Exekutorský úřad Pardubice
datum vystavení: 30.03.2020 | datum sejmutí: 15.04.2020

Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 27.03.2020 | datum sejmutí: 15.04.2020

Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 27.03.2020 | datum sejmutí: 15.04.2020

Veřejnoprávní smlouva č. 01/2020/SH

Litomyšl - Dolní Újezd, zákon o pozemních komunikacích
vystavuje: Město Litomyšl, Starosta
datum vystavení: 26.03.2020 | datum sejmutí: 11.04.2020

Veřejná vyhláška

oznámení o možnosti převzít písemnost
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 25.03.2020 | datum sejmutí: 14.04.2020

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení

Obnova VN, Strakov, Pazucha
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 23.03.2020 | datum sejmutí: 08.04.2020

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání

Světelná reklama - Tržek
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 23.03.2020 | datum sejmutí: 08.04.2020

Informace o převodu nemovitostí

Prodej zastavěné plochy a ostatní plochy, Litomyšl
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 23.03.2020 | datum sejmutí: 08.04.2020

Usnesení o nařízení dražebního jednání

Dražba nemovité věci - Makov u Litomyšle
vystavuje: Exekutorský úřad Praha
datum vystavení: 23.03.2020 | datum sejmutí: 19.05.2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Osík u Litomyšle
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 18.03.2020 | datum sejmutí: 03.04.2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Litomyšl - vyhrazení prostoru pro potřeby Litomyšlské nemocnice
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 17.03.2020 | datum sejmutí: 02.04.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Návrh na stanovení místní úpravy provozu, Nedošín
vystavuje: Krajský úřad Pardubického kraje
datum vystavení: 17.03.2020 | datum sejmutí: 02.04.2020

Valná hromada svazku obcí České inspirace

Návrh závěrečného účtu za rok 2019, povinně zveřejňované údaje, návrh střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2023 a návrh rozpočtu na rok 2020
vystavuje: Česká inspirace
datum vystavení: 16.03.2020 | datum sejmutí: 03.04.2020

Informace o převodu nemovitostí

Prodej orné půdy za účelem výstavby 12 řadových domů, Litomyšl - Záhraď
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 16.03.2020 | datum sejmutí: 17.06.2020

Veřejná vyhláška - oznámení

Zahájení územního řízení - optická síť, Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 16.03.2020 | datum sejmutí: 01.04.2020

Veřejná vyhláška - oznámení

Zahájení územního řízení - optická síť, Litomyšl - město
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 16.03.2020 | datum sejmutí: 01.04.2020

Usnesení vlády

Vyhlášení nouzového stavu + krizová opatření
vystavuje: Město Litomyšl, Tajemník MěÚ
datum vystavení: 13.03.2020 | datum sejmutí: 13.04.2020

Prohlášení starosty Daniela Brýdla k prvnímu výskytu koronaviru v Litomyšli

vystavuje: Město Litomyšl, Starosta
datum vystavení: 13.03.2020 | datum sejmutí: 13.04.2020

Informace o pronájmu nemovitostí

Pronájem nebytových prostor - Záhraď, Litomyšl
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 12.03.2020 | datum sejmutí: 22.04.2020

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

vystavuje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
datum vystavení: 06.03.2020 | datum sejmutí: 08.03.2021

Vyhlášení nálezu

Finanční hotovost
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 06.03.2020 | datum sejmutí: 08.06.2020

Konkurs na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky

Domov dětí a mládeže Kamarád, Česká Třebová
vystavuje: Město Česká Třebová
datum vystavení: 03.03.2020 | datum sejmutí: 17.04.2020

Rozpočtová opatření č. 1 a 101 na rok 2020

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 02.03.2020 | datum sejmutí: 31.12.2020

Oznámení o termínu elektronického dražebního jednání

Zahrada, zastavěná plocha a nádvoří, ostatní plocha, Dolní Újezd u Litomyšle
vystavuje: Exekutorský úřad Pardubice
datum vystavení: 19.02.2020 | datum sejmutí: 01.04.2020

Vyhlášení nálezu

Svazek 2 ks klíčů na kroužku
vystavuje: , Odbor správní
datum vystavení: 19.02.2020 | datum sejmutí: 19.05.2020

Oznámení o zamýšleném převodu

Zastavěné plochy a nádvoří, Litomyšl, Pazucha
vystavuje: Krajský pozemkový úřad Pardubice
datum vystavení: 14.02.2020 | datum sejmutí: 13.05.2020

Vyhlášení nálezu zvířete

vystavuje: Městská policie Litomyšl, Městská policie
datum vystavení: 10.02.2020 | datum sejmutí: 11.05.2020

Konkurs na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky

II. mateřská škola Litomyšl
vystavuje: Město Litomyšl, Starosta
datum vystavení: 06.02.2020 | datum sejmutí: 17.04.2020

Konkurs na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky

Základní škola Osík
vystavuje: Obec Osík
datum vystavení: 06.02.2020 | datum sejmutí: 22.04.2020

Konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky

Masarykova základní škola Morašice
vystavuje: Obec Morašice
datum vystavení: 03.02.2020 | datum sejmutí: 03.04.2020

Vyhlášení nálezu

Finanční hotovost
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 31.01.2020 | datum sejmutí: 01.05.2020

Vyhlášení nálezu

Sluchátka bezdrátová+pouzdro, svazek 11 ks klíčů+červená šňůra, svazek 5 ks klíčů na kroužku a mobilní telefon ACER
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 28.01.2020 | datum sejmutí: 28.04.2020

Vyhlášení nálezu

Finanční hotovost
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 27.01.2020 | datum sejmutí: 27.04.2020

Vyhlášení nálezu

Vojenský baret + odznak
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 21.01.2020 | datum sejmutí: 21.04.2020

Vyhlášení nálezu

Kovová montážní páka
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 14.01.2020 | datum sejmutí: 14.04.2020

Vyhlášení nálezu

Svazek 2 ks klíčů + štítek
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 13.01.2020 | datum sejmutí: 13.04.2020

Místní poplatky - okruh údajů, které může správce poplatku zjistit automatizovaným způsobem z rejstříků a evidencí

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 09.01.2020 | datum sejmutí: 31.12.2020

Upozornění

Od 1.1.2020 bude územní pracoviště zajišťovat následující oblasti výkonu státní správy
vystavuje: Finanční správa
datum vystavení: 30.12.2019 | datum sejmutí: 31.12.2020

Rozpočet Města Litomyšl na rok 2020

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 16.12.2019 | datum sejmutí: 28.02.2021

Rozpočty příspěvkových organizací města Litomyšl na rok 2020

Rozpočty příspěvkových organizací města Litomyšl na rok 2020
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 26.11.2019 | datum sejmutí: 31.12.2020

Střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací města Litomyšl na roky 2021 a 2022

Střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací města Litomyšl na roky 2021 a 2022
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 25.11.2019 | datum sejmutí: 31.12.2020

Střednědobý výhled rozpočtu města Litomyšl na roky 2020 - 2024

vystavuje: Město Litomyšl, Starosta
datum vystavení: 21.06.2019 | datum sejmutí: 31.12.2022

Závěrečný účet města za rok 2018 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2018

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 29.04.2019 | datum sejmutí: 30.06.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Ochrana lesů
vystavuje: Ministerstvo zemědělství
datum vystavení: 05.04.2019 | datum sejmutí: 31.12.2022

Povinně zveřejňované údaje

Mikroregion Litomyšlsko, České dědictví UNESCO, Česká inspirace, Českomoravské pomezí a Kraj Smetany a Martinů
vystavuje: Dobrovolné svazky obcí a měst
datum vystavení: 16.03.2017 | datum sejmutí: 16.03.2021


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty