Litomysl Městský úřad Litomyšl záložky a sdílení

Úřední deska Městského úřadu Litomyšl

vystavuje

Úřední deska Městského úřadu Litomyšl pro všechny orgány Města Litomyšle dle Zákona 500/2004 Sb., správní řád - § 26 Úřední deska

Vystavené soubory jsou oskenované originály, které jsou umístěné na oficiální úřední desce MěÚ Litomyšl, a jsou uloženy ve formátu pdf (Adobe Acrobat Reader)

Veřejnoprávní smlouvy na účelové dotace z rozpočtu města

Informace o provozu podatelny Města Litomyšl dle Vyhlášky 259/2012 o podrobnostech výkonu spisové služby


Výlukový jízdní řád

Úsek Choceň - Litomyšl
vystavuje: České dráhy a.s.
datum vystavení: 13.11.2019 | datum sejmutí: 21.11.2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 13.11.2019 | datum sejmutí: 29.11.2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Litomyšl
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 13.11.2019 | datum sejmutí: 29.11.2019

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Návrh na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, Sloupnice
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 12.11.2019 | datum sejmutí: 28.11.2019

Plán zimní údržby místních komunikací ve vlastnictví města Litomyšle

vystavuje: Městské služby Litomyšl s.r.o.
datum vystavení: 11.11.2019 | datum sejmutí: 27.11.2019

Valná hromada svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko

Návrh rozpočtu na rok 2020
vystavuje: Mikroregion Litomyšlsko
datum vystavení: 11.11.2019 | datum sejmutí: 28.11.2019

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení

Optická síť, Litomyšl, Lány
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 11.11.2019 | datum sejmutí: 27.11.2019

Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby

Rekonstrukce veřejného osvětlení obece Lubná
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 06.11.2019 | datum sejmutí: 22.11.2019

Informace o pronájmu nemovitostí

Místnosti na ulici Ropkova, Litomyšl
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 04.11.2019 | datum sejmutí: 21.11.2019

Vyhlášení nálezu zvířete

Nalezení psa
vystavuje: Městská policie Litomyšl
datum vystavení: 31.10.2019 | datum sejmutí: 31.01.2020

Návrh rozpočtů příspěvkových organizací města Litomyšl na rok 2020

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 31.10.2019 | datum sejmutí: 31.12.2019

Návrh střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací města Litomyšl na rok 2021 a 2022

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 31.10.2019 | datum sejmutí: 31.12.2019

Usnesení

Elektronická dražba nemovité věci - orná půda, Litomyšl
vystavuje: Exekutorský úřad Pardubice
datum vystavení: 30.10.2019 | datum sejmutí: 11.12.2019

Vyhlášení nálezu

Stříbrný přívěšek
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 25.10.2019 | datum sejmutí: 27.01.2020

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci

Zastavěná plocha a nádvoří, Janov u Litomyšle
vystavuje: Exekutorský úřad Klatovy
datum vystavení: 24.10.2019 | datum sejmutí: 08.01.2020

Usnesení o nařízení dražebního jednání

Zastavěná plocha a nádvoří, Mladočov
vystavuje: Exekutorský úřad Břeclav
datum vystavení: 24.10.2019 | datum sejmutí: 04.12.2019

Vyhlášení nálezu

Poukázky SODEXO FLEXI PASS
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 24.10.2019 | datum sejmutí: 24.01.2020

Veřejná vyhláška - oznámení

Veřejné projednání návrhu územního plánu Sloupnice
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 22.10.2019 | datum sejmutí: 02.12.2019

Veřejná vyhláška - oznámení

Opakované veřejné projednání územního plánu Strakov
vystavuje: Městský úřad Litomyšl, Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 22.10.2019 | datum sejmutí: 03.12.2019

Informace o převodu nemovitostí

Prodej zahrady, Hrádek u Jehnědí
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 22.10.2019 | datum sejmutí: 29.11.2019

Usnesení o nařízení dražebního jednání

Ostatní plocha, Čistá u Litomyšle
vystavuje: Exekutorský úřad Karviná
datum vystavení: 16.10.2019 | datum sejmutí: 28.11.2019

Usnesení o nařízení elektronické dražby

Ostatní plocha, Sloupnice
vystavuje: Exekutorský úřad Znojmo
datum vystavení: 16.10.2019 | datum sejmutí: 20.11.2019

Vyhlášení nálezu

Finanční hotovost
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 16.10.2019 | datum sejmutí: 16.01.2020

Vyhlášení nálezu

Černá peněženka s finanční hotovostí
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 16.10.2019 | datum sejmutí: 16.01.2020

Vyhlášení nálezu

Svazek 5 ks klíčů a čip
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 14.10.2019 | datum sejmutí: 14.01.2020

Vyhlášení nálezu

Svazek 2 ks klíčů na modré šňůře s logem města Svitavy
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 24.09.2019 | datum sejmutí: 27.12.2019

Vyhlášení nálezu

Dioptrické brýle s pouzdrem černé barvy
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 18.09.2019 | datum sejmutí: 18.12.2019

Vyhlášení nálezu

Finanční hotovost, Svazek 9 ks klíčů+ přívěsek kostry ryby
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 17.09.2019 | datum sejmutí: 18.12.2019

Rozpočtová opatření č. 6, 7, 106, 107

Změny plánu a rozpočtu na rok 2019
vystavuje: Město Litomyšl, Starosta
datum vystavení: 17.09.2019 | datum sejmutí: 31.12.2019

Vyhlášení nálezu

Mobilní telefon NOKIA
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 12.09.2019 | datum sejmutí: 12.12.2019

Vyhlášení nálezu

Pes
vystavuje: Obec Jarošov
datum vystavení: 05.09.2019 | datum sejmutí: 05.12.2019

Povinné čipování psů

vystavuje: Státní veterinární správa
datum vystavení: 04.09.2019 | datum sejmutí: 01.01.2020

Vyhlášení nálezu

Klíč od vozidla OPEL a klíč FAB na kroužku
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor správní
datum vystavení: 04.09.2019 | datum sejmutí: 04.12.2019

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

vystavuje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
datum vystavení: 27.08.2019 | datum sejmutí: 27.08.2020

Střednědobý výhled rozpočtu města Litomyšl na roky 2020 - 2024

vystavuje: Město Litomyšl, Starosta
datum vystavení: 21.06.2019 | datum sejmutí: 31.12.2022

Závěrečný účet města za rok 2018 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2018

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 29.04.2019 | datum sejmutí: 30.06.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Ochrana lesů
vystavuje: Ministerstvo zemědělství
datum vystavení: 05.04.2019 | datum sejmutí: 31.12.2022

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet byl schválen na zasedání Zastupitelstva města Litomyšle dne 13.12.2018
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 14.12.2018 | datum sejmutí: 31.12.2019

Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací města Litomyšl na roky 2020 - 2021

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 21.11.2018 | datum sejmutí: 31.12.2019

Rozpočty příspěvkových organizací města Litomyšl na rok 2019

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 21.11.2018 | datum sejmutí: 31.12.2019

Dotační program města Litomyšle na podporu pravidelné sportovní činnosti na rok 2019

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor školství a sociální péče
datum vystavení: 28.08.2018 | datum sejmutí: 28.11.2019

Dotační program města Litomyšle na podporu provozních výdajů sportovních organizací na rok 2019

vystavuje: Město Litomyšl, Odbor školství a sociální péče
datum vystavení: 28.08.2018 | datum sejmutí: 28.11.2019

Povinně zveřejňované údaje

Mikroregion Litomyšlsko, České dědictví UNESCO, Česká inspirace, Českomoravské pomezí a Kraj Smetany a Martinů
vystavuje: Dobrovolné svazky obcí a měst
datum vystavení: 16.03.2017 | datum sejmutí: 16.03.2021


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty