Litomysl Městský úřad Litomyšl

Semináře a školení

MAP II MIDAS - osobnostní rozvoj -Komunikace, řešení konfliktů a asertivita, spolupráce a týmová dynamika

30. 09. 2020-01. 10. 2020 : Internát Litomyšlské nemocnice, a.s. J. E. Purkyně 919 13.00 - 19.00 9.00 - 17.00

Komunikace, Řešení konfliktů a asertivita, Spolupráce a týmová dynamika

Vysvětlí fungování a principy komunikace a vliv jednotlivých jejích složek. Účastníci pochopí, jaký vliv na vznik konfliktů mají chyby při přenosu informací a jaké jsou jeho zákonitosti. Naučí se nejefektivnější způsoby řešení konfliktů s žáky, rodiči nebo kolegy. Naučí se vnímat konflikt jako příležitost k rozvoji. Pochopí různé proaktivní přístupy k rozdílným potřebám nebo názorů. Naučí se vnímat reálně, co lze a co nelze v konfliktech měnit. Naučí se rozlišovat postoj a zájem v konfliktu. Ve druhé oblasti (spolupráci) účastníci nahlédnou na zásadní rozdíl mezi týmovou a skupinovou spoluprací. Na základní vývojová stádia při tvorbě týmu. Otestují si a pochopí své vlastní vrozené dispozice k určité specifické formě spolupráce a interakci s jinými týmovými rolemi.

Online registrace

Položky formuláře označené hvězdičkou (tučně) je nutné vyplnit.

ulice:  
čp:      
město:
psč:    

Poskytuté osobní údaje jsou využity pro vytvoření prezenční listiny, dle množství zájemců objednání vhodných prostor a zajištění případného občerstvení, ozvučení, tisku materiálů, osvědčení. E-mail a telefon jsou používány pro případné informování účastníků o aktuálním stavu dané akce.
Osobní údaje jsou uchovávány 1 rok po konání akce a následně jsou skartovány.
V rámci Projektu Cestou vzájmeného porozumnění a Místního akčního plánu jsou osobní údaje uchovávány 10 let dle podmínek dotačních titulů.

Odběr pozvánek

Do vaší-emailové schránky Vám přijde zpráva s odkazem pro ověření vaší registrace pro odběr pozvánek. Pokud ověření neprovedete, bude po 24 hodinách registrace zrušena.
V systému pro odběr novinek evidujeme: jméno, e-mail, čas registrace, čas ověření, poznámka k registraci
Systém zaznamenává (loguje) odesílání e-mailů pozvánek: datum a čas odeslání emailu, e-mail, hlavička emailu, text e-mailu. Tyto informace jsou v našem systému uchovávány 1 rok od jejich vzniku.
Zasílání e-mailových pozvánek můžete následně zrušit prostřednictvím odkazu v zasílané pozvánce - veškeré osobní údaje budou okamžitě odstraněny.


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty