Litomysl Městský úřad Litomyšl

Semináře a školení

MAP II - Mgr. Jiří Halda - Týmová spolupráce - kabinet ředitelé

19. 10. 2020 : Internát Litomyšlské nemocnice, a.s. 13.00 - 18.00 Hrazeno z projektu

Týmová spolupráce 

Protože je člověk „smečkový“, skupinový tvor, potřebuje si v životě stále zdokonalovat schopnost spolupracovat. Naše kultura, která byla po staletí vedena k sociální poslušnosti příliš spolupracovat neumí. Orientujeme se v různé kvalitě na svoje individuální úkoly, ale odpovědnost za skupinu neneseme příliš kvalitně. Týmová spolupráce má svoje dva funkční nástroje – navazující činnosti a skupinové klima. Obě kompetence jsou stejně důležité a obě nesou řadu interpersonálních rizik.

Procesy ve skupině je třeba mít zpracovaná a promyšlená na  obecné úrovni s přihlédnutím k individuálním odlišnostem konkrétních lidí. V tom je týmová spolupráce komplikovaná – vrcholnou dovedností je totiž zastupitelnost. Ta vyžaduje kvalitní komunikační dovednosti a ochotu se v nich systematicky vzdělávat. 

Klima v týmu je klíčové z hlediska pohody či nepohody. Je známo, že v pohodovém klimatu jsou výsledky práce vyšší a kvalitnější a fluktuace zaměstnanců je nižší. Tvořit klima ale vyžaduje od zaměstnanců ochotu nabídnout něco navíc – umět se překonat, potlačovat nálady, řešit svoje osobní problémy a nekombinovat sympatie a antipatie s ochotou spolupracovat. 

Důležitým tématem je také konstruktivnost spolupráce a její dvě úrovně – aktivní a pasivní týmovost. Pasivní typ je tzv. participace, která je procesem obsahujícím sdílení, loajalitu a pocit příslušnosti ke skupině (firmě, rodině...). Aktivní typ je kooperace, která obsahuje samostatnost, odpovědnost, dochvilnost a kompetentnost. Účastníci si v týmovém dialogu postupně rozeberou svoje standardy i očekávání. Celá diskuze předpokládá i tzv. vztahovou hygienu, jinými slovy očištění týmu od nepodstatných i podstatných událostí z minulosti, „pročištění“ ovzduší a jako přidanou hodnotu se o svých spolupracovnících dozví řadu nových informací.

Online registrace

Položky formuláře označené hvězdičkou (tučně) je nutné vyplnit.

ulice:  
čp:      
město:
psč:    

Poskytuté osobní údaje jsou využity pro vytvoření prezenční listiny, dle množství zájemců objednání vhodných prostor a zajištění případného občerstvení, ozvučení, tisku materiálů, osvědčení. E-mail a telefon jsou používány pro případné informování účastníků o aktuálním stavu dané akce.
Osobní údaje jsou uchovávány 1 rok po konání akce a následně jsou skartovány.
V rámci Projektu Cestou vzájmeného porozumnění a Místního akčního plánu jsou osobní údaje uchovávány 10 let dle podmínek dotačních titulů.

Odběr pozvánek

Do vaší-emailové schránky Vám přijde zpráva s odkazem pro ověření vaší registrace pro odběr pozvánek. Pokud ověření neprovedete, bude po 24 hodinách registrace zrušena.
V systému pro odběr novinek evidujeme: jméno, e-mail, čas registrace, čas ověření, poznámka k registraci
Systém zaznamenává (loguje) odesílání e-mailů pozvánek: datum a čas odeslání emailu, e-mail, hlavička emailu, text e-mailu. Tyto informace jsou v našem systému uchovávány 1 rok od jejich vzniku.
Zasílání e-mailových pozvánek můžete následně zrušit prostřednictvím odkazu v zasílané pozvánce - veškeré osobní údaje budou okamžitě odstraněny.


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty