Litomysl Městský úřad Litomyšl záložky a sdílení

Semináře a školení

MAP II - Mgr. Jiří Halda - Komunikační dovednosti v praxi - kabinet ředitelů

2. 3. 2020 : Internát Litomyšlské nemocnice, a.s. J. E. Purkyně 919 13.00 - 18.00 Hrazeno z projektu

Komunikační dovednosti v praxi 

Komunikace je klíčovou dovedností i kompetencí v jakékoliv lidské činnosti. Ať se jedná o proces vnitřní komunikace (myšlení) nebo vnější komunikace (mluvení). Harmonická shoda mezi oběma procesy je celoživotní úkol každého člověka. 

Obsahem akce je porozumění oběma procesům a schopnosti pojmenovat si, i na základě skupinové zpětné vazby, kvalitu i kvantitu obou procesů. Rizika vycházející z nedostatků těchto dovedností jsou další nedílnou součástí školení. Většina lidí si není vědoma toho, že řadu informací si myslí, ale neřekli je, řadu informací si myslí, ale neumí je zformulovat, ale také často mluví, aniž by rozuměl... K tomu patří i umění klást dotazy. 

Další dovedností je pochopené a aplikace rozdílu mezi verbální řečí (prostým obsahem), prozodií (emočním obsahem řeči), řečí těla (gesta, posunky, držení těla..) a paraverbálními jevy (unikátní vyjadřovací projevy, řečové vady, slovní vmetky...). Kombinace těchto čtyřech jevů je celková charakteristika naší komunikace  a jejích forem. 

Účastníci se teoreticky i prakticky poučí o tom, jaký je v procesech rozdíl, jak dynamicky jsou schopni a ochotni učit se nové formy a co je nedílnou a potřebnou originalitou každého jednotlivce

Online registrace

Položky formuláře označené hvězdičkou (tučně) je nutné vyplnit.

ulice:  
čp:      
město:
psč:    

Poskytuté osobní údaje jsou využity pro vytvoření prezenční listiny, dle množství zájemců objednání vhodných prostor a zajištění případného občerstvení, ozvučení, tisku materiálů, osvědčení. E-mail a telefon jsou používány pro případné informování účastníků o aktuálním stavu dané akce.
Osobní údaje jsou uchovávány 1 rok po konání akce a následně jsou skartovány.
V rámci Projektu Cestou vzájmeného porozumnění a Místního akčního plánu jsou osobní údaje uchovávány 10 let dle podmínek dotačních titulů.

Odběr pozvánek

Do vaší-emailové schránky Vám přijde zpráva s odkazem pro ověření vaší registrace pro odběr pozvánek. Pokud ověření neprovedete, bude po 24 hodinách registrace zrušena.
V systému pro odběr novinek evidujeme: jméno, e-mail, čas registrace, čas ověření, poznámka k registraci
Systém zaznamenává (loguje) odesílání e-mailů pozvánek: datum a čas odeslání emailu, e-mail, hlavička emailu, text e-mailu. Tyto informace jsou v našem systému uchovávány 1 rok od jejich vzniku.
Zasílání e-mailových pozvánek můžete následně zrušit prostřednictvím odkazu v zasílané pozvánce - veškeré osobní údaje budou okamžitě odstraněny.


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty