Litomysl Městský úřad Litomyšl záložky a sdílení

Semináře a školení

MAP II Replug me - Mgr. Radka Kůřilová, Mgr. Karolína Presová -Digiděti: Semináře pro rodiče

4. 2. 2020
Aula
Gymnázium Litomyšl
16.00 - 19.00
Hrazeno z prostředků MAP II

Mgr. Věra Máchová - psycholožka - Dopad negativního myšlení a stresu na zdravotní stav

11. 2. 2020
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919
9.00 - 14.00
Sociální pracovníci uhradí fakturu
1 100 Kč/účastníka (akreditace MPSV)

MAP II Mgr. Pavlína Miltová - Bezpečnost dětí v mateřské škole včetně komunikace s rodičem

19. 2. 2020
Internát Litomyšlské nemocnice , a.s.
J. E. Purkyně 918
8.00 - 11.00

MAP II Mgr. Pavlína Miltová - Bezpečnost dětí v mateřské škole včetně komunikace s rodičem

19. 2. 2020
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
12:30 - 15:30

MAP II - Mgr. Jiří Halda - Komunikační dovednosti v praxi - kabinet ředitelů

2. 3. 2020
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919
13.00 - 18.00
Hrazeno z projektu

MAP II JUDr. Hana Poláková - školský zákon a novely školských předpisů

4. 3. 2020-4. 3. 2020
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919
9.00 - 14.00
Hrazeno z projektu

MAP II Mgr. Bc. Jaroslav Šejvl - Bezpečnostně právní faktory rizikového chování ve školách a školských zaříze

12. 3. 2020
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919
12. března 2020
10.00 - 16.00

MAP II PhDr. Marek Herman - Selský rozum II a oslava Dne učitelů v Litomyšli

26. 3. 2020
Zámecké návrší
15.00 - 18.00
18.00 - 22.00

MAP II - PaedDr. Zdeněk Martínek - Agrese a agresivita dětí a mládeže

4. 5. 2020
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919
9.00 - 14.00

MAP II - Mgr. Jiří Halda - Stress management - kabinet ředitelé

6. 5. 2020
Internát Litomyšlské nemocnice., a.s.
13.00 - 18.00
hrazeno z projektu

PhDr. Lidmila Pekařová - Proč roste agresivita u dětí, aneb dítě na cestě ke zločinu – drzé dítě

18. 5. 2020
Gymnázium Litomyšl
16.00 - 19.00
300 Kč

MAP II Výpomůcky - aneb pomůcky a inspirace pro učitele

25. 8. 2020
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
9.00 - 12.00
Hrazeno z projektu

Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21. století XIV

2. 9. 2020-4. 9. 2020
Zámecké návrší Litomyšl
2. 9. - 4. 9. 2020
Částka 2 500 + DPH
Akce je akreditovaná MPSV v rozsahu 24 hodin pro sociální pracovníky

PhDr. Lidmila Pekařová - Vztah rodiny a školy

12. 10. 2020
Gymnázium Litomyšl
16.00 - 19.00
300 Kč

MAP II - Mgr. Jiří Halda - Týmová spolupráce - kabinet ředitelé

19. 10. 2020
Hotel Zlatá Hvězda
13.00 - 18.00
Hrazeno z projektu


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty