Litomysl Městský úřad Litomyšl

Městský úřad Litomyšl

Rezervační systém městského úřadu

Plánujete navštívit Městský úřad v Litomyšli? V následujících agendách můžete využít rezervačního systému, pomocí kterého si můžete vybrat termín, který se Vám hodí. Své případné připomínky můžete zasílat na email mesto@litomysl.cz.

V rámci jedné rezervace může být učiněn pouze jeden úkon (řízení). Osobní informace, které jsou pro registraci požadovány, nejsou dále žádným způsobem zpracovávány a jsou neprodleně po termínu rezervace odstraňovány.

řidičské průkazy

Odbor dopravy
Podání žádosti o nový řidičský průkaz.

registr vozidel

Odbor dopravy
Registrace nového vozidla,změny v registru vozidel

cestovní pasy

Odbor správní
Podání žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat.

občanské průkazy

Odbor správní
Podání žádosti o nový občanský průkaz se strojově čitelnými údaji - (případně s kontaktním elektronickým čipem).

agenda živnostenského úřadu (kancelář č. 53 Trnková)

Odbor živnostenského úřadu
Živnostenský úřad provozuje jednotné kontaktní místo, což je poradenská služba, prostřednictvím které mohou zájemci získat informace o podmínkách na základě kterých lze získat oprávnění k podnikání, a to nejen v České republice, ale i v jiných členských zemích Evropské unie. Obecní živnostenský úřad je prvoinstančním orgánem, který vykonává státní správu na úseku živností volné, řemeslných, vázaných a koncesovaných a plní i další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy. Obecní živnostenský úřad vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního obvodu.

agenda živnostenského úřadu (kancelář č. 54 Šmíd)

Odbor živnostenského úřadu
Živnostenský úřad provozuje jednotné kontaktní místo, což je poradenská služba, prostřednictvím které mohou zájemci získat informace o podmínkách na základě kterých lze získat oprávnění k podnikání, a to nejen v České republice, ale i v jiných členských zemích Evropské unie. Obecní živnostenský úřad je prvoinstančním orgánem, který vykonává státní správu na úseku živností volné, řemeslných, vázaných a koncesovaných a plní i další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy. Obecní živnostenský úřad vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního obvodu.

agenda živnostenského úřadu (kancelář č. 51 Dvořáková)

Odbor živnostenského úřadu
Živnostenský úřad provozuje jednotné kontaktní místo, což je poradenská služba, prostřednictvím které mohou zájemci získat informace o podmínkách na základě kterých lze získat oprávnění k podnikání, a to nejen v České republice, ale i v jiných členských zemích Evropské unie. Obecní živnostenský úřad je prvoinstančním orgánem, který vykonává státní správu na úseku živností volné, řemeslných, vázaných a koncesovaných a plní i další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy. Obecní živnostenský úřad vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního obvodu.


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty