Litomysl Městský úřad Litomyšl

Územně analytické podklady Litomyšl

Cílem projektu je plnit povinnost stanovenou stavebním zákonem. Celkovým výstupem projektu bude pořízení územně analytických podkladů (ÚAP), které jsou definované stavebním zákonem.

Povinnost pořídit územně analytické podklady (ÚAP) vyplývá ze zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. ÚAP před nabytím účinnosti zmiňovaného zákona neexistovaly.

Odkaz na ÚAP je zde.

datum zveřejnění: 28. 07. 2020
zveřejnil: Ing. Jaromír Drábek

obrázek k projektu Územně analytické podklady Litomyšl 


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty