Litomysl Městský úřad Litomyšl

Restaurování nástěnných maleb v Očistcové kapli (rok 2018)

Unikátní Očistcová kaple z první poloviny 18. století, jež se nachází v budově piaristické koleje, se v listopadu stala dalším „cílem“ místních restaurátorů.

Do konce září roku 2018 tam odborníci vyčistily 50 metrů čtverečních maleb. Restaurátory nečekala snadná práce, protože u dveří kaple byla výtvarná díla překryta nátěrem, a malby na stěnách byly zanesené prachem a zákalem způsobeným sádrovcem. Interiér kaple v minulosti také utrpěl poškození při zavádění elektroinstalace, spodní části stěn jsou poškozené a odpadává z nich omítka. 
Očistcová kaple byla dostavěna a vysvěcena v roce 1732, výzdoba je rovněž z tohoto data. V minulosti již došlo k dílčím restaurátorským zásahům, v archivech najdeme zmínku o pracích z roku 1933. V novodobé historii se restaurátoři věnovali kapli v letech 2003-2004 a 2007-2008. V rámci této třetí etapy se počítá s komplexní opravou dosud nerestaurovaných maleb na severozápadní stěně kaple a souvisejících okenních a dveřních špaletách, na jihovýchodní stěně a na stěně jihozápadní s dveřní špaletou směrem do kostela.
Vznik Očistcové kaple v Litomyšli je spojen s rozvojem Dušičkového kultu (v Čechách po roce 1640). Naši předci ji vybudovali pro účely mší za zemřelé a modliteb za jejich duše, které měly ukrátit jejich čas strávený v očistci. Tento účel vyžadoval odpovídající prostředí, které mělo v člověku vzbuzovat pokoru, zároveň ale i víru a naději. Výzdoba tvořila kulisu vlastního kázání, jejím účelem bylo vyvolat ve věřících sebereflexi a umocnit prožitek z církevního obřadu. Od pradávna se pro tento jev vžil termín Bible chudých. Výjevy jsou umístěny do pěti lunet, které poutavě vyprávějí o naději na spásu, kterou duše v očistci mají. Je zde zachycena prosba o světlo, sbírka pro padlé vojáky, naděje, kterou přináší archanděl Michael, ale i zvěstování naplnění času v očistci. Jedním z nejdůležitějších témat, které se zde objevují, je modlitba přátel a pozůstalých za zemřelé a jejich duše, která přináší naději k jejich brzkému vykoupení.

Akce byla finančně podpořena Pardubickým krajem.

datum zveřejnění: 23. 06. 2020
zveřejnil: Ing. Jaromír Drábek

Fotka č. 1 Fotka č. 2 


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty