Litomysl Městský úřad Litomyšl

Rekonstrukce kapličky v Nedošíně

Kaplička v místní části Nedošín představuje její dominantní část. Stavba neobsahuje žádné výrazně cenné prvky, které by se vymykaly charakteru stavby.

Hlavní přínos kapličky spočívá v jejím urbanistickém začlenění jako dominanty stavby. Časové zařazení kapličky je klasicismus.

Popis poškození kapličky byl následující:
- dožilá pozinkovaná krytina,
- dožilé bednění střechy a nefunkční hydroizolace,
- porušené vnitřní a vnější omítky,
- degradovaný nátěr tesařských konstrukcí.

Práce spojené s kultivací kapličky byly následující:
- vymalování stěn a stropu,
- venkovní fasáda se opravila v plochách odulé a oprýskané omítky. Celá fasáda se natřela bílým fasádním nátěrem,
- při výměně plechové střešní krytiny sedlové střechy došlo k výměně stávajícího bednění,
- stávající plechová střešní krytina sedlové střechy včetně oplechování věžičky se demontovala a byla nově provedena z titanzinkového plechu včetně parotěsné izolace a strukturní dělící vrstvy. Nově se provedlo i oplechování ve štítové stěně.

Na realizaci akce finančně přispěl Pardubický kraj.

datum zveřejnění: 23. 06. 2020
zveřejnil: Ing. Jaromír Drábek

Původní stav Stav po dokončení 


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty