Litomysl Městský úřad Litomyšl

Rekonstrukce ulice Partyzánská v Litomyšli

Cílem akce je stavební obnova místní komunikace (MK) III. třídy. Stav MK je ve velmi špatném technickém stavu. Povrch je tvořen štěrkovou vrstvou, penetračním makadamem, který je porušen a opravován asfaltovou směsí a jsou zde prohlubně. Celková délka obnovy je 294m a plocha 1394m2.

Charakteristika stavebního pozemku:
Jedná se o stávající místní komunikaci od řeky Loučné k ulici Benátská. MK má podklad dle vyjádření místních obyvatel z kamenného štětu tl. cca 300 mm. Na zhruba ¼ plochy je povrch štěrkový, zbylá část je provedena s povrchem asfaltovým. Šířka MK je cca 3,5 – 4,0 m. Povrch MK je vlivem stavebních prací porušen a opravován asfaltovou směsí. Na komunikaci jsou prohlubně, ve kterých se zdržuje dešťová voda. Plocha mimo komunikaci byla travnatá resp. zpevněná štěrkem.

Předmětem stavby je rekonstrukce stávající místní komunikace části ulice Partyzánské od řeky Loučné směrem k ulici Benátská. Jedná se o jednopruhovou obousměrnou komunikaci s jednou výhybnou a obratištěm u řeky Loučné dle ČSN 73 6110 – Navrhování místních komunikací. Šířka komunikace je 4,0 m. Obratiště je vzhledem k omezenému prostoru navrženo pro otáčení v několika krocích. Projekt předpokládá max délku vozidla 9 m.

datum zveřejnění: 19. 06. 2020
zveřejnil: Ing. Jaromír Drábek

obrázek k projektu Rekonstrukce ulice Partyzánská v Litomyšli obrázek k projektu Rekonstrukce ulice Partyzánská v Litomyšli obrázek k projektu Rekonstrukce ulice Partyzánská v Litomyšli obrázek k projektu Rekonstrukce ulice Partyzánská v Litomyšli 


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty