Litomysl Městský úřad Litomyšl

Využití odpadního tepla - Krytý plavecký bazén v Litomyšli

Cílem projektu je úspora energií a snížení provozních nákladů na ohřev bazénové vody a teplé užitkové vody využitím obnovitelných zdrojů energie - tepelného čerpadla v systému vzduch-voda.

Jedná se projekt v objektu krytého plaveckého bazénu v Litomyšli. Navrhovaný projektový záměr řeší úspory energií využíváním odpadního tepla z bazénových vod pomocí jejich akumulace a zpětným získáváním tepla pomocí tepelného čerpadla. Z hlediska udržitelného rozvoje je navrhované řešení orientováno na celkové snížení energetické náročnosti a úsporu primárních energií. Projektem je dosaženo optimálního využití energetického potenciálu v odpadním teple a instalací navrhovaného OZE dojde zároveň k vytěsnění fosilních paliv (ZP) s odpovídajícím snížení imisního zatížení.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

datum zveřejnění: 19. 06. 2020
zveřejnil: Ing. Jaromír Drábek

obrázek k projektu Využití odpadního tepla - Krytý plavecký bazén v Litomyšli obrázek k projektu Využití odpadního tepla - Krytý plavecký bazén v Litomyšli 


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty