Litomysl Městský úřad Litomyšl

Sociální bydlení v Litomyšli

Hlavním cílem projektu je naplnění specifického cíle 2.1 IROP a to zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi.

Poskytnutí dostupného nájemního sociálního bydlení, které umožní osobám v bytové nouzi, vstup do nájemního bydlení v ČR. Dále zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi. Realizace projektu Bytový dům Zahájská bude přispívat i k dosažení cíle Strategie Evropa 2020 v oblasti boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Díky předkládanému projektu dojde k vyšší dostupnosti a kvalitě sociálního bydlení, které bude dostupné potřebným a tím se sníží počet osob v bytové nouzi.

Projekt Sociální bydlení v Litomyšl je spolufinancován Evropskou unií.

datum zveřejnění: 19. 06. 2020
datum aktualizace: 25. 06. 2020
zveřejnil: Ing. Jaromír Drábek

obrázek k projektu Sociální bydlení v Litomyšli obrázek k projektu Sociální bydlení v Litomyšli 


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty