Litomysl Městský úřad Litomyšl

Elektromobil - MSL Litomyšl

Projekt řeší pořízení nového svozového elektromobilu, jenž nahrazuje dosluhující dieselovou Multicaru. Provoz pořízeného automobilu je mnohem šetrnější k životnímu prostředí, než předešlé vozidlo, především snížení odpadů negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, tj. zejména snížení emisí z dopravy a případné snížení hlukové zátěže, a to prostřednictvím podpory využívání vozidel s alternativním pohonem.

Cílem projekt je pořízené nového užitkového elektromobilu s homologací N1 (řidič skupiny B). Dojezd vozidla na jedno nabití vydrží minimálně 100 km, a to i v těžkém provozu (zima, déšť, sníh apod.). Nabíjení akumulátoru vozidla je z běžné elektrické zásuvky 230V/16A nebo 400V/16A. Vozidlo bude využíváno ke svozu odpadků z odpadkových košů v katastru města Litomyšle a integrovaných obcí. Použitím vozidla pro tento účel bude dosaženo snížení emisí a hluku ve městě, hlavně v jeho centru, kde je většina odpadkových košů a kde se vozidlo hlavně pohybuje. Dalším přínosem bude snížení provozních nákladů.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Další informace naleznete na www.sfzp.cz a www.mzp.cz.

datum zveřejnění: 18. 06. 2020
datum aktualizace: 10. 09. 2020
zveřejnil: Ing. Jaromír Drábek

obrázek k projektu Elektromobil - MSL Litomyšl obrázek k projektu Elektromobil - MSL Litomyšl 


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty