Litomysl Městský úřad Litomyšl

Lesní cesta k Janovskému rybníčku

Podpora je zaměřena na investici, která se týká infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se lesnictví, včetně přístupu k lesní půdě.

Lesní cesta K Janovskému rybníčku slouží pro potřeby spravování lesa (svoz dříví), přeprava mechanizace, ale také pro rekreační funkci a turistiku, které jsou v této lokalitě poměrně intenzívní. Lesní silnice také zajišťuje dostupnost integrovaného záchranného systému v celém lesním prostoru.

Cesta a přidružené stavební objekty (např. propustě) v současném stavu vykazují velké množství poruch, čímž je funkce cesty výrazně omezena. Po rekonstrukci komunikace a po úpravách stavebních objektů budou cesta a přidružené objekty opět plnohodnotně plnit veškeré funkce. Náplní projektu je realizace stavebních prací, které cestu uvedou do stavu, aby mohla být opět bez omezení využita.

Na konci úseku cesty je umístěna Sněžná jáma, která je svým umístěním velmi významná a lesní cesta slouží jako přístupová cesta k ní.

Hlavním cílem operace je podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS.

 

 

 

datum zveřejnění: 18. 06. 2020
datum aktualizace: 28. 07. 2020
zveřejnil: Ing. Jaromír Drábek

obrázek k projektu Lesní cesta k Janovskému rybníčku Stav lesní cesty před realizací Stav lesní cesty po realizaci Stav lesní cesty po realizaci 


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty