Litomysl Městský úřad Litomyšl

Litomyšl - oprava pomníku obětem světových válek

Důvodem restaurování pomníku a ošetření zeleně vč. nových výsadeb je nedůstojný a zašlý stav památníku a jeho okolí. Památník obětem 1. a 2. světové války se původně sestával z oplocení a vlastního památníku. Připomínkové místo je situováno v místní části Pazucha.

Památník obětem 1. a 2. světové války se sestával z oplocení a vlastního památníku. Architektura náhrobku je založena na stupňovitém podstavci, z kterého vystupuje vlastní hmota památníku. Desku z pravé strany doplňuje postava mladého muže v uniformě, který desku v horní části objímá.

Pro navrácení důstojnosti místa byly provedeny restaurátorské práce přímo na na památníku. V jeho nejbližším okolí byly provedeny úpravy zeleně a odstraněn nevzhledný plot.

K pomníku:
V horní části je nápis: I SKUJÍ MEČE SVÉ V MOTYKY A OŠTĚPY SVÉ V SRPY. NEPOZDVIHNE NÁROD PROTI NÁRODU MEČE A NEBUDOU SE VÍCE UČITI BOJI. ISAIAS 24 a letopočet 1914-1918 a jména padlých, letopočet 1939-1945 a jména padlých. Památník navrhl F. Formánek, zhotovil J. Znojemský, odhalen byl 22. 5.
1922, po 2. svět. válce sem byla doplněna jména padlých ve 2. světové válce.

 

datum zveřejnění: 19. 12. 2019
zveřejnil: Ing. Jaromír Drábek

Nový stav Původní stav 


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty