Litomysl Městský úřad Litomyšl

ÚSES pro ORP Litomyšl

Zpracování a aktualizace plánů lokálního ÚSES v území ORP Litomyšl. Cílem je vytvoření sítě lokálního ÚSES odpovídající stávajícímu stavu krajiny a nové metodice vymezení ÚSES. Stávající ÚSES a územní plány jednotlivých obcí budou základními podklady zpracování nového plánu ÚSES.

Jaký problém projekt řeší?
Projekt řeší aktualizaci a zpracování nových plánů lokálního ÚSES kdy stávající generel zpracovaný pro většinu obcí v ORP Litomyšl v roce 1994 již není vyhovující a nerespektuje současnou novou Metodiku vymezování územního systému ekologické stability.

Jaké jsou příčiny problému?
Hlavní příčinou jsou změny ve struktuře krajiny v průběhu času od zpracování posledního generelu ÚSES.

Co je cílem projektu?
Cílem je zpracování sítě ÚSES odpovídající metodice a současnému stavu krajiny.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Reg. č. projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_052/0008225

 

 

datum zveřejnění: 28. 03. 2019
datum aktualizace: 26. 09. 2019
zveřejnil: Ing. Jaromír Drábek


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty