Litomysl Městský úřad Litomyšl

Informační systém MPR Litomyšl - II. etapa

Projekt je zaměřen na instalaci II. etapy turistického informačního systému v Litomyšli. Konkrétně budou dotčeny turisticky velmi vytížené a zásadní lokality cestovního ruchu – městská památková rezervace, ochranné pásmo MPR, ale také Městský hřbitov v Litomyšli.

Cílem je pomoci návštěvníkovi Litomyšle se bezproblémově pohybovat po nejdůležitějších lokalitách v Litomyšli a tím mu nabídnout kvalitní službu spojenou s cestovním ruchem. Projekt plynule navazuje na I. etapu, která proběhla v letech 2016-2017. 

V rámci projektu dochází k umístění 7 ks nových informačních zařízení a obnově 4 ks informačních zařízení, a to v následujícím rozsahu:

       -      informační panely o výšce 200 mm jsou tvořeny hranolovými sloupky s vloženými prosklenými skříněmi o         
              rozměrech 1300 x 580 mm, s bezpečnostními skly v horní části panelů,

       -      informační panely sestávají z kovových konstrukcí, kotvených do betonových patek, zinkovaných, v barevném
              odstínu černý mat, bez osvětlení.

Všechny prvky informačního systému budou bilingvální, a to v českém a anglickém jazyce. Kromě toho, informační systém bude opatřen QR kódy (Quick response), kterými si návštěvník do svého mobilního zařízení stáhne informace o památkách v dané lokalitě.

Akce byla podpořena z rozpočtu Pardubického kraje.

datum zveřejnění: 26. 03. 2019
datum aktualizace: 28. 03. 2019
zveřejnil: Ing. Jaromír Drábek

obrázek k projektu Informační systém MPR Litomyšl - II. etapa 


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty