Litomysl Městský úřad Litomyšl

Litomyšl – Nedošín, socha sv. Václava, restaurování

Cílem projektu bylo provedení restaurátorských prací na sousoší sv. Václava v Nedošíně. Na realizaci akce finančně přispěl Pardubický kraj.

Akce: Litomyšl – Nedošín, socha sv. Václava, restaurování

Název památky: socha sv. Václava

Rejstříkové číslo: 37725/6-3117

Umístění památky: Litomyšl, Nedošín, křižovatka proti Pernštejnskému dvoru

Katastrální území: Nedošín

Číslo parcelní: 401/54

Restaurátorské práce zahrnovaly:
Mechanické odstranění mechů a nánosů shnilých listů. Dále bylo provedeno očištění od prachových depozitů pomocí regulované vodní páry. Dožilé tmely z předchozích oprav byly citlivě odstraněny a narušený kámen byl lokálně zpevněn organokřemičitými zpevňovacími prostředky. Dále bylo provedeno dočištění sádrovcových krust laserem a následně lokální odsolení míst, kde v minulosti došlo ke kumulaci síranových solí. Nové tmely byly zhotoveny na bázi bílého cementu s vhodným kamenivem tak aby svou barevností, strukturou a fyzikálními vlastnostmi odpovídali původnímu materiálu. Chybějící koule na bočních sloupcích byly nahrazeny výdusky.

 

 

datum zveřejnění: 03. 12. 2018
zveřejnil: Ing. Jaromír Drábek

obrázek k projektu Litomyšl – Nedošín, socha sv. Václava, restaurování 


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty