Litomysl Městský úřad Litomyšl

Realizace úspor energie u objektu TJ Jiskra, Litomyšl čp. 1061

Projekt řeší zateplení obálky budovy sportovní haly se zázemím TJ Jiskra Litomyšl včetně výměny některých oken, dveří a zateplení střechy. Součástí projektu je i výměna osvětlení ve sportovní hale a v hale na stolní tenis. Budova sportovní haly čp. 1061 se nachází na stavební parcele č. 2227.

Stručný popis projektu:
V rámci projektu bude provedeno zateplení obálky budovy včetně střechy, výměna některých otvorových výplní a výměna osvětlení. Konkrétní skladba opatření je stanovena v energetickém posudku a v projektové dokumentaci.

Cíl projektu:
Cílem projektu je zateplení obálky budovy sportovní haly se zázemím TJ Jiskra Litomyšl včetně výměny některých oken, dveří, zateplení střechy a výměna osvětlení. Tím projekt přispěje ke snížení energetické náročnosti objektu. Díky realizaci projektu dojde ke snížení spotřeb energie k vytápění a emisí škodlivých látek (zejména CO2). Sníženou spotřebou projekt přispěje ke snížení dopadu na životní prostředí. Po provedení plánovaných úprav bude objekt splňovat současné standardy EU. Konkrétní skladby opatření jsou stanoveny v energetickém posudku a v projektové dokumentaci.

Výsledek projektu:
Výsledkem projektu je zateplení obálky budovy sportovní haly se zázemím TJ Jiskra Litomyšl včetně výměny některých oken, dveří a zateplení střechy. Součástí projektu je i výměna osvětlení ve sportovní hale a v hale na stolní tenis. Budova sportovní haly čp. 1061 se nachází na stavební parcele č. 2227.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Reg. č. projektu:                    CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004285

datum zveřejnění: 27. 11. 2018
datum aktualizace: 28. 11. 2018
zveřejnil: Ing. Jaromír Drábek

obrázek k projektu Realizace úspor energie u objektu TJ Jiskra, Litomyšl čp. 1061 


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty