Litomysl Městský úřad Litomyšl

Středisko volného času Litomyšl

Budova bývalé ortoptiky nad autobusovým nádražím prošla v minulých letech rekonstrukcí. Od poloviny září letošního roku v ní bude sídlit Středisko volného času Litomyšl, dříve známé pod názvem Dům dětí a mládeže Litomyšl, jehož zaměstnanci organizují pro děti zájmové kroužky.

Popis projektu
Cílem projektu je modernizace prostor DDM Litomyšl pro rozvoj neformálního a zájmového vzdělávání zaměřeného na rozvoj výuky technický a řemeslných oborů, digi. technologií a přírodních věd. Projekt je realizován za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění dětí na trhu práce v klíčových kompetencích.


Cíle projektu
Cílem projektu je zrekonstruovat nevyužitý objekt v ulici Dukelská č. 534, Litomyšl pro potřeby DDM Litomyšl, resp. SVČ Litomyšl. Rekonstrukce prostor umožní rozšířit nabídku zájmových kroužků a kurzů, zlepší dostupnost zájmového vzdělávání a zajistí nezbytný bezbariérový přístup. Posláním projektu je poskytnout účastníkům vzdělání ve zvoleném řemeslném a technickém oboru, digitálních technologií nebo přírodních věd a tím rozvíjet jejich klíčové kompetence - pracovní, sociální, komunikativní, k učení a řešení problémů. Různé obory budou mít více účelově daný svůj prostor, nebude docházet ke kolizím v rozvrhu činností. Díky bezbariérovosti se rozšíří nabídka možností vzdělávání pro osoby s postižením. Nový objekt má velmi příznivé umístění v centru města a velkou zahradu, kterou bude možné využívat.

Výsledky projektu
Po úspěšné realizaci projektu jsou očekávány následující změny:
- navýšení počtu nabízených zájmových oblastí pro děti a mládež
- navýšení počtu zájemců o pravidelnou vzdělávací a výchovnou činnost
- rozšíření a zatraktivnění nabídky zájmového vzdělávání umožní aktivní trávení volného času i zájemcům z více ohrožených skupin a tím bude lépe SVČ plnit roli na poli primární prevence sociálně patologických jevů
- modernizace a vybavení celého objektu DDM umožní, aby vzdělávání odpovídalo současnému vývoji a moderním výukovým metodám
- dojde ke zvýšení kvality zájmového vzdělávání
- dojde k rozvoji spolupráce s neziskovými organizacemi
- díky realizaci projektu se zajistí pokračování zájmového a neformálního vzdělávání v Litomyšli, které je nyní v ohrožení

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Další informace o projektu jsou zde.

datum zveřejnění: 09. 10. 2018
datum aktualizace: 28. 07. 2020
zveřejnil: Ing. Jaromír Drábek

obrázek k projektu Středisko volného času Litomyšl 


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty