Litomysl Městský úřad Litomyšl

Výsadby a ošetření zeleně v Litomyšli

Reg. č. projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_056/0005019. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí

Projekt je složen ze tří dílčích částí: 
1. Řešení zeleně v průmyslové zóně v Litomyšli - 1. etapa - výsadba 69 kusů převážně domácích druhů stromů podél Moravské a Průmyslové ulice
2. Obnova zeleně ulice 9. května v Litomyšli - asanace a následná výsadba sakur Prunus serrulata ´Kanzan´ s podsadbami růží a trvalek, doplnění živých plotů
3. Ošetření stromů a výsadby na vybraných lokalitách - návrhy opatření a doplnění výsadeb v aleji u Vertexu a v Trstěnické ulici u sokolovny a u kapličky

Jaké jsou cíle projektu?
1. Průmyslová zóna
Cílem projektu je ozelenění průmyslové zóny, její zobytnění a zapojení do volné krajiny. Dalším cílem je snížení prašnosti, hlučnosti, zlepšení kvality ovzduší a zvýšení biodiverzity.
2. Ulice 9. května
Vzhledem ke zhoršenému zdravotnímu stavu stávajících stromů, který nelze účinně zlepšit přiměřenými a obvykle dostupnými prostředky nebo postupy, i po zvážení několika variant možnosti obnovy aleje, byla vybrána její celková obnova. Výsadba stromů bude provedena pouze z jednoho druhu, ze stejné třešně pilovité tedy Prunus serrulata ´Kanzan´. Zachování původního druhu bylo přáním občanů, kteří ulici uvádějí jako jednu z nejhezčích v Litomyšli. Ke zvýšení biodiverzity území přispěje podsadba stromů půdopokryvnými růžemi a trvalkami a výsadba nových živých plotů.
3. Ošetření stromů a výsadby na vybraných lokalitách
Cílem navržených opatření je prodloužení životnosti, zajištění provozní bezpečnosti stromů a zachování důležitých biotopů pro živočichy, kteří zde žijí.

datum zveřejnění: 12. 06. 2018
datum aktualizace: 28. 07. 2020
zveřejnil: Ing. Jaromír Drábek

obrázek k projektu Výsadby a ošetření zeleně v Litomyšli 


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty