Litomysl Městský úřad Litomyšl

Územní studie: Veřejná prostranství - Litomyšl a Janov

Cílem projektu je zpracování pěti územních studií vybraných lokalit města Litomyšl a obce Janov.

Cílem projektu je zpracování pěti územních studií vybraných lokalit města Litomyšl a obce Janov. Studie budou zahrnovat identifikaci stávajících problémů v území a návrh řešení a úprav, návrh rozvoje veř. infrastruktury, řešení urbanistické koncepce veřejných prostranství s návazností na plánovanou zástavbu a identifikaci případných problémů a stanovení dalšího postupu při jejich řešení tak, aby výstavba vč. související veř. infrastruktury mohla být projednána v navazujícím řešení. Akce je financována s finanční podporou

Název akce (projektu): Územní studie: Veřejná prostranství - Litomyšl a Janov
Identifikační číslo EIS: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0004754

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

datum zveřejnění: 11. 12. 2017
datum aktualizace: 02. 01. 2019
zveřejnil: Ing. Jaromír Drábek


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty