Litomysl Městský úřad Litomyšl

Pořízení techniky pro lesní hospodářství

Informace o projektu: Název: Pořízení techniky pro lesní hospodářství - město Litomyšl Číslo projektu: 16/003/0861a/453/000669 Operační program: Program rozvoje venkova Operace 8.6.1 Technika a technologie pro lesné hospodářství

Původní stav:
Žadatel (město Litomyšl) nevlastní žádnou techniku na údržbu lesních cest, ale nepravidelně si najímá tuto službu, což nevyhovuje řádné běžné údržbě lesních cest. Zpracování potěžebních zbytků je v současné době prováděno pouze vertikální štípačkou s malým (nedostatečným) výkonem a velkými nároky na fyzickou kondici obsluhy. Realizací projektu dojde k podstatnému zlepšení údržby lesní dopravní sítě. Pořízením štípačky se zvýší výkon likvidace potěžebních zbytků při zásadním snížené fyzické náročnosti této práce.

Výsledek projektu:
Výsledkem projektu je pořízení lesní mechanizace (soubor strojů na údržbu lesních cest a na zpracování potěžebních zbytků). Přínosem projektu je výrazné zkvalitnění péče o lesní majetek města a snížení fyzické pracnosti při zpracování potěžebních zbytků. Konkrétně bude pořízeno: horizontální štípací stroj; technické parametry - automatické přenastavení rychlosti, minimální štípací síla 20 t, minimální délka polena 105 cm, minimální zdvih štípacího klínu 105 cm, hydraulické zvedání podavače polen, hydraulické zvedání štípacího klínu (šestidílný), zadní odkládací stůl, pohonná jednotka traktor, nesenný adaptér traktoru

Celkové výdaje projektu (Kč): 920.256
Výdaje, na které není požadována dotace - DPH (Kč): 166.656
Výdaje, ze kterých je stanovena dotace (Kč): 793.600
Výdaje pro spolufinancování (Dotace) (Kč): 396.800
Příspěvek společenství - EU (Kč): 196.416
Příspěvek z národních zdrojů (Kč): 200.384
Soukromé výdaje - město (Kč): 396.800

datum zveřejnění: 20. 11. 2017
datum aktualizace: 08. 11. 2019
zveřejnil: Ing. Jaromír Drábek

obrázek k projektu Pořízení techniky pro lesní hospodářství 


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty