Litomysl Městský úřad Litomyšl

Oddělení přestupků

 

projednávání přestupků na úseku dopravy

nadřízený odbor: Odbor dopravy

pracovníci

Petra Bulvová

tel.: 461 653 465 | email: petra.bulvova@litomysl.cz

Věra Fialová
přestupkové řízení na úseku bezpečnosti silničního provozu
tel.: 461 653 455 | email: vera.fialova@litomysl.cz

Jana Jarešová, DiS.

tel.: 461 653 466 | email: jana.jaresova@litomysl.cz

Bc. Ambrož Koukola
přestupkové řízení na úseku bezpečnosti silničního provozu

tel.: 461 653 457 | email: ambroz.koukola@litomysl.cz

Mgr. Veronika Rothscheinová

tel.: 461 653 468 | email: veronika.rothscheinova@litomysl.cz

Mgr. Linda Turková

tel.: 461 653 467 | email: linda.turkova@litomysl.cz


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty