Litomysl Městský úřad Litomyšl

Oddělení úřadu územního plánování

 

• vykonává činnost úřadu územního plánování (tj. zejména pořizuje územně plánovací podklady, územní plány obcí, regulační plány, vymezuje zastavěné území, vykovává státní dozor ve věcech územního plánování, vykonává poradenskou a konzultační činnost)

nadřízený odbor: Odbor výstavby a územního plánování

pracovníci

Ing. arch. Kateřina Profousová
vykonává činnost úřadu územního plánování pro obce: Benátky, Čistá, Desná, Dolní Újezd, Horní Újezd, Chotovice, Janov, Lubná, Makov, Němčice, Sebranice, Sedliště, Strakov, Suchá Lhota, Vidlatá Seč, Litomyšl (část Město, Nová Ves u Litomyšle, Pazucha, Pohodlí, Suchá, Záhradí)
tel.: 461 653 348 | email: katerina.profousova@litomysl.cz

RNDr. Michala Vavřínová
vykonává činnost úřadu územního plánování pro obce: Bohuňovice, Budislav, Cerekvice nad Loučnou, Horky, Chmelík, Chotěnov, Jarošov, Morašice, Nová Sídla, Nová Ves u Jarošova, Osík, Poříčí u Litomyšle, Příluka, Řídký, Sloupnice, Trstěnice, Tržek, Újezdec, Vlčkov, Litomyšl (část Kornice, Lány, Nedošín, Zahájí)
tel.: 461 653 355 | email: michala.vavrinova@litomysl.cz


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty