Litomysl Městský úřad Litomyšl

Oddělení státní památkové péče

vedoucí: PhDr. Milada Nováková

tel.: 461 653 460
email: milada.novakova@litomysl.cz

• vykonává státní správu v oblasti památkové péče

nadřízený odbor: Odbor kultury a cestovního ruchu

pracovníci

PhDr. Milada Nováková

tel.: 461 653 460 | email: milada.novakova@litomysl.cz

Mgr. Leoš Čižinský

tel.: 461 653 463 | email: leos.cizinsky@litomysl.cz


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty