Litomysl Městský úřad Litomyšl záložky a sdílení

Oddělení sociálně právní ochrany dětí

vedoucí: Mgr. Sylva Přikrylová

tel.: 461 653 432
email: sylva.prikrylova@litomysl.cz

• realizuje zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších právních předpisů,
• vykonává funkci opatrovníka při ochraně zájmů nezletilých dětí (např. určení péče a výživného, určení, popření otcovství, změna výchovného prostředí, příjmení nezletilého dítěte a další),
• zabezpečuje agendu náhradní rodinné péče (osvojení, pěstounská péče, svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče a další),
• zabývá se problematikou závadového chování a trestné činnosti nezletilých (sociální kuratela),
• specializuje se na oblast ochrany týraných a zneužívaných dětí
• poskytuje poradenskou a informační činnost klientům v oblasti sociálně-právní ochraně dětí.

1. Místní a časová dostupnost (formát doc, velikost 496,5 KB)

2. Prostředí a podmínky (formát doc, velikost 44 KB)

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí (formát doc, velikost 32,5 KB)

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí (formát doc, velikost 50,5 KB)

5. Přijímání a zaškolování (formát doc, velikost 168,5 KB)

6. Profesní rozvoj zaměstnanců (formát doc, velikost 158,5 KB)

7. Prevence (formát doc, velikost 42 KB)

8. Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu (formát doc, velikost 53 KB)

9. Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte (formát doc, velikost 44,5 KB)

10. Kontrola případu (formát doc, velikost 33 KB)

11. Rizikové a nouzové situace (formát doc, velikost 42 KB)

12. Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany dětí (formát doc, velikost 32,5 KB)

13. Vyřizování a podávání stížností (formát doc, velikost 39,5 KB)

14. Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další fyzické osoby a právnické osoby (formát doc, velikost 52 KB)

nadřízený odbor: Odbor školství a sociální péče

pracovníci

Mgr. Sylva Přikrylová

tel.: 461 653 432 | email: sylva.prikrylova@litomysl.cz

Bc. Natálie Bartoníčková

tel.: 461 653 439 | email: natalie.bartonickova@litomysl.cz

Mgr. Iveta Hajslerová

tel.: 461 653 435 | email: iveta.hajslerova@litomysl.cz

Jana Nováková

tel.: 461 653 445 | email: jana.novakova@litomysl.cz

Mgr. Pavel Voříšek

tel.: 461 653 433 | email: pavel.vorisek@litomysl.cz

Bc. Vlasta Vostrčilová

tel.: 461 653 436 | email: vlasta.vostrcilova@litomysl.cz


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty