Litomysl Městský úřad Litomyšl

Oddělení sociální péče

vedoucí: Bc. Monika Kopecká

tel.: 461 653 431
mobil: 606 065 203
email: monika.kopecka@litomysl.cz

• sociální kurátor pro dospělé
• romský poradce
• sociální práce se starými a zdravotně postiženými občany
• sociální práce s občany v tíživé životní situaci
• vydávání receptů a žádanek na omamné a psychotropní látky
• výkon funkce veřejného opatrovníka
• výdej euroklíčů

nadřízený odbor: Odbor školství a sociální péče

pracovníci

Bc. Monika Kopecká
vedoucí oddělení
sociální kurátor pro dospělé
romský poradce
sociální práce se starými a zdravotně postiženými občany
sociální práce s občany v tíživé životní situaci
vydávání receptů a žádanek na omamné a psychotropní látky
výkon funkce veřejného opatrovníka
výdej euroklíčů
tel.: 461 653 431 | email: monika.kopecka@litomysl.cz

Mgr. Adéla Klusoňová
sociální práce se starými, zdravotně postiženými občany
sociální práce s občany v tíživé životní situaci
rozhodování o ustanovení zvláštního příjemce důchodových dávek
vydávání parkovacích průkazů
vyjadřování se k žádostem o byt v DPS Litomyšl
výkon funkce veřejného opatrovníka
tel.: 461 653 438 | email: adela.klusonova@litomysl.cz

Bc. Jitka Sojková
sociální práce se starými, zdravotně postiženými občany
sociální práce s občany v tíživé životní situaci
tel.: 461 653 437 | email: jitka.sojkova@litomysl.cz

Bc. Marie Svobodová
sociální práce se starými, zdravotně postiženými občany
sociální práce s občany v tíživé životní situaci
rozhodování o ustanovení zvláštního příjemce důchodových dávek
vydávání parkovacích průkazů
vyjadřování se k žádostem o byt v DPS Litomyšl
výkon funkce veřejného opatrovníka
tel.: 461 653 441 | email: marie.svobodova@litomysl.cz


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty