Litomysl Městský úřad Litomyšl

Úsek rozpočtu a kontroly

 

• zajišťuje sběr informací, koordinaci prací a sestavení rozpočtů v rámci města Litomyšle a jí zřízených organizací včetně zapracování do ekonomického informačním systému
• zpracovává analýzy hospodaření na úrovni organizace pro potřeby rozhodování a řízení orgány města
• zpracovává ekonomické podklady pro zajištění financování ze zdrojů bank, státního rozpočtu a dalších institucí
• provádí finanční kontrolu hospodaření dle zákona 320/2001 Sb. a zákona 250/2000 Sb. u zřízených příspěvkových organizací
• provádí kontrolu použití poskytnutých dotací cizím subjektům dle zákona 320/2001 Sb.
• provádí kontrolu dle zákona č. 526/1990 Sb. o cenách
• provádí kontrolu přiznání poplatků z ubytovací kapacity dle zákona 565/1990 Sb.

nadřízený odbor: Odbor finanční

pracovníci

Markéta Macků
rozpočet a rozpočtové změny, závěrečný účet, kontrola hospodaření příspěvkových organizací a dotací poskytnutých z rozpočtu města
tel.: 461 653 325 | email: marketa.macku@litomysl.cz

Ing. Eva Peřinová
zpracování podkladů pro rozpočet a rozbory hospodaření, výkon finanční kontroly, pojištění majetku města
tel.: 461 653 321 | email: eva.perinova@litomysl.cz


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty