Litomysl Městský úřad Litomyšl

Odbor kultury a cestovního ruchu

vedoucí: Ing. Michaela Severová

tel.: 461 653 311
mobil: 775 653 311
email: michaela.severova@litomysl.cz

• zajišťuje funkci zřizovatele vůči kulturním příspěvkovým organizacím Města Litomyšle
• poskytuje příspěvky spolkům a kulturním organizacím
• informuje veřejnost (Lilie, web, ročenka, kabelová TV)
• vedoucí odboru je zároveň tiskovým mluvčím
• spolupracuje s Infocentrem v oblasti cestovního ruchu a propagace města
• organizačně zajišťuje společenské a někdy i kulturní akce
• vykonává státní správu v oblasti památkové péče

podřízené oddělení
Oddělení státní památkové péče

pracovníci

Ing. Michaela Severová

tel.: 461 653 311 | email: michaela.severova@litomysl.cz

Jaroslava Meluzínová
ekonomka odboru
tel.: 461 653 392 | email: jaroslava.meluzinova@litomysl.cz

Marcela Quaiserová

tel.: 461 653 397 | email: marcela.quaiserova@litomysl.cz

Andrea Štegnerová

tel.: 461 653 333 | email: andrea.stegnerova@litomysl.cz

Iveta Taubenestová

tel.: | email: iveta.taubenestova@litomysl.cz


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty