Litomysl Městský úřad Litomyšl záložky a sdílení

Odbor místního a silničního hospodářství

vedoucí: Ing. Pavel Jiráň

tel.: 461 653 360
mobil: 775 653 306
email: pavel.jiran@litomysl.cz

• spravuje odpadové hospodářství ve městě
• řídí bytovou politiku ve městě
• spravuje veřejnou zeleň a zajišťuje ekologii města Litomyšle
• zajišťuje správu místních komunikací, řeší dopravu ve městě
• spolupracuje se správci inženýrských sítí
• jízdní řády autobusové a vlakové hromadné dopravy
• zajišťuje státní správu místních komunikací města a silnic II. a III. třídy pověřeného území a veřejných prostranství
• evidence zemědělských podnikatelů
• svody zvířat, evidence včelstev

pracovníci

Ing. Pavel Jiráň
samospráva – dopravní systém a dopravní značení města, systém odpadového hospodářství, bytová politika, Městské služby Litomyšl s.r.o., vodovodní a kanalizační síť, tepelné hospodářství, opravy veřejných prostranství, spolupráce s provozovateli sítí
tel.: 461 653 360 | email: pavel.jiran@litomysl.cz

Ing. Miloslav Cink
státní správa - zvláštní užívání místních komunikací a silnic II. a III. třídy na pověřeném území, vyjádření silničního správního úřadu k projektové dokumentaci, stanovení dop. značení
samospráva -výběr místních poplatků za užívání veřejných prostranství, škody na majetku města v rámci dopravních nehod, vedení pasportu komunikací, vodní hospodářství města, pasport mostních objektů
tel.: 461 653 365 | email: miloslav.cink@litomysl.cz

Ing. Barbora Doupalová
samospráva - správa zeleně města (volné plochy), ekologie města, zvláštní užívání veřej. prostranství - zelené plochy
státní správa - evidence zemědělských podnikatelů (zástup)
tel.: 461 653 361 | email: barbora.doupalova@litomysl.cz

Ing. Jana Foltová
státní správa - evidence zemědělských podnikatelů, evidence včelstev, svody zvířat
samospráva - správa zeleně města (uzavřené areály), ekologie města, odpadové hospodářství města – evidence, hrobová zařízení ve vlastnictví města, ekonomika odboru, dotace města do oblasti ekologie, agenda žádostí o byty, dotace města do oblasti bydlení
tel.: 461 653 364 | email: jana.foltova@litomysl.cz

Mgr. Rostislav Šimon
státní správa - zvláštní užívání místních komunikací a silnic II. a III. třídy na pověřeném území, vyjádření silničního správního úřadu k projektové dokumentaci, stanovení dop. značení
samospráva -výběr místních poplatků za užívání veřejných prostranství, škody na majetku města v rámci dopravních nehod, vedení pasportu komunikací, jízdní řády autobusové a vlakové dopravy, dotace na úseku dopravní obslužnosti, turistické zázemí
tel.: 461 653 362 | email: rostislav.simon@litomysl.cz


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty