Litomysl Městský úřad Litomyšl

Odbor místního a silničního hospodářství

vedoucí: Ing. Pavel Jiráň

tel.: 461 653 360
mobil: 775 653 306
email: pavel.jiran@litomysl.cz

Státní správa:
• zajišťuje výkon silničního správního úřadu pro silnice II. a III. třídy a místní komunikace pověřeného území
• zajišťuje evidence zemědělských podnikatelů
• eviduje svody zvířat na území města
Samospráva:
• spravuje odpadové hospodářství ve městě
• spravuje agendu bytové politiky ve městě
• spravuje veřejnou zeleň a ekologii města
• zajišťuje správu místních komunikací a dopravního značení města
• spolupracuje se správci inženýrských sítí na území města
• jízdní řády autobusové a vlakové hromadné dopravy
• dotace města v oblastech ekologie, dopravní obslužnosti a řešení následků živelných událostí

pracovníci

Ing. Pavel Jiráň
samospráva – dopravní systém a dopravní značení města, systém odpadového hospodářství, bytová politika města, Městské služby Litomyšl s.r.o., vodovodní a kanalizační sítě, tepelné hospodářství, opravy místních komunikací a veřejných prostranství, spolupráce s provozovateli inženýrských sítí na území města, dotace města v oblasti likvidace odpadních vod a řešení následků živelných událostí
tel.: 461 653 360 | email: pavel.jiran@litomysl.cz

Ing. Miloslav Cink
státní správa – silniční správní úřad silnic II. a III. třídy a místních komunikací na pověřeném území (zvláštní užívání, komunikační připojení, závazná stanoviska a vyjádření, stanovení dopravního značení, řešení přestupků ve věci zákona o pozemních komunikacích)
samospráva – povolení a výběr místních poplatků za užívání zpevněných veřejných prostranství, škody na majetku města v rámci dopravních nehod, pasport komunikací města, vodní hospodářství města, pasport mostních objektů města
tel.: 461 653 365 | email: miloslav.cink@litomysl.cz

Ing. Barbora Doupalová
samospráva - správa zeleně města, povolení a výběr místních poplatků za zvláštní užívání veřej. prostranství - zelené plochy
tel.: 461 653 361 | email: barbora.doupalova@litomysl.cz

Ing. Jana Foltová
státní správa - evidence zemědělských podnikatelů, svody zvířat na území města
samospráva - ekologie města, odpadové hospodářství města, agenda žádostí o byty, hrobová zařízení ve vlastnictví města, ekonomika odboru, dotace města v oblasti ekologie
tel.: 461 653 364 | email: jana.foltova@litomysl.cz

Mgr. Rostislav Šimon
státní správa – silniční správní úřad silnic II. a III. třídy a místních komunikací na pověřeném území (zvláštní užívání, komunikační připojení, závazná stanoviska a vyjádření, stanovení dopravního značení, řešení přestupků ve věci zákona o pozemních komunikacích)
samospráva – povolení a výběr místních poplatků za užívání zpevněných veřejných prostranství, škody na majetku města v rámci dopravních nehod, pasport komunikací města, jízdní řády autobusové a vlakové dopravy, dotace na úseku dopravní obslužnosti, turistické zázemí města Smetanovo nám.
tel.: 461 653 362 | email: rostislav.simon@litomysl.cz


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty