Litomysl Městský úřad Litomyšl

Odbor životního prostředí

vedoucí: Ing. Olga Paclíková

tel.: 461 653 420
mobil: 702 239 493
email: olga.paclikova@litomysl.cz

vykonává státní správu na území obce s rozšířenou působností Litomyšl v oblastech vodního hospodářství, ochrany přírody, lesnictví, myslivosti, rybářství, odpadového hospodářství, ovzduší, zemědělského půdního fondu

pracovníci

Ing. Olga Paclíková
vedoucí, vodoprávní úřad
tel.: 461 653 420 | email: olga.paclikova@litomysl.cz

Ing. Václav Dufek
vodoprávní úřad
tel.: 461 653 421 | email: vaclav.dufek@litomysl.cz

Ing. Lenka Havranová
státní správa lesů a myslivosti
tel.: 461 653 422 | email: lenka.havranova@litomysl.cz

Zdislava Jansová
souhrnná stanoviska odboru, ochrana zemědělského půdního fondu
tel.: 461 653 423 | email: zdislava.jansova@litomysl.cz

Mgr. Vratislav Laška, Ph.D.
státní správa ochrany přírody a rybářství
tel.: 461 653 425 | email: vratislav.laska@litomysl.cz

Ing. Alexandra Pandulová
státní správa ochrany ovzduší a odpadového hospodářství
tel.: 461 653 424 | email: alexandra.pandulova@litomysl.cz

Ing. Jiří Randák
vodoprávní úřad
tel.: 461 653 421 | email: jiri.randak@litomysl.cz


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty