Litomysl Městský úřad Litomyšl

Odbor školství a sociální péče

vedoucí: PhDr. Mgr. Milada Nádvorníková

tel.: 461 653 350
mobil: 775 653 322
email: milada.nadvornikova@litomysl.cz

• zajišťuje funkci zřizovatele škol, školských zařízení a Centra sociální pomoci města Litomyšle
• zabezpečuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. provoz všech škol a školských zařízení na území města
• zabezpečuje činnosti Komise pro sport a tělovýchovu; Komise pro výchovu, vzdělávání a komunitní plánování a Komise sociálně právní ochrany dětí
• zpracovává smlouvy o poskytnutí dotací NNO
• poskytuje dary trenérům dětí a mládeže
• spolu s odborem kultury a cestovního ruchu organizuje Toulovcovy prázdninové pátky
• vykonává státní správu ve školství pro školy a školská zařízení ve správním obvodu města Litomyšl a poskytuje jim metodickou pomocz
• pracovává návrh rozpisu rozpočtu a rozbor hospodaření pro školy a školská zařízení ve správním obvodu
• připravuje podklady pro zúčtování prostředků se státním rozpočtem
• zajišťuje podklady pro sumarizaci účetní závěrky a účetních a finančních výkazů za školy a školská zařízení ve správním obvodu
• shromažďuje a zpracovává data z dokumentace a evidencí za školy a školská zařízení ve správním obvodu

podřízené oddělení
Oddělení sociální péče
Oddělení sociálně právní ochrany dětí

pracovníci

PhDr. Mgr. Milada Nádvorníková
vedoucí odboru
tel.: 461 653 350 | email: milada.nadvornikova@litomysl.cz

Bc. Klára Dobrová
ekonomka odboru
vykonává samosprávu ve školství pro školy a školská zařízení Města Litomyšle
tel.: 461 653 352 | email: klara.dobrova@litomysl.cz

Bc. Jana Doležalová
ekonomka odboru
vykonává samosprávu ve školství pro školy a školská zařízení Města Litomyšle
tel.: 461 653 352 | email: jana.dolezalova@litomysl.cz

Ing. Anna Holcová
administrace projektu MAP
tel.: | email: anna.holcova@litomysl.cz

Ing. Naděžda Klvaňová

tel.: | email: nadezda.klvanova@litomysl.cz

Ilona Kučerová
vykonává státní správu ve školství pro školy a školská zařízení ve správním obvodu Města Litomyšle
tel.: 461 653 351 | email: ilona.kucerova@litomysl.cz

Renata Šulcová
vykonává státní správu ve školství pro školy a školská zařízení ve správním obvodu Města Litomyšle
tel.: 461 653 353 | email: renata.sulcova@litomysl.cz


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty