Litomysl Městský úřad Litomyšl záložky a sdílení

Městský úřad - kontakty

vedení města

jméno a příjmení telefon mobil email
Starosta
Mgr. Daniel Brýdl, LL.M. 461 653 300 • 602 202 580 daniel.brydl@litomysl.cz

Místostarosta
Radomil Kašpar 461 653 301 • 608 882 301 radomil.kaspar@litomysl.cz

Tajemník MěÚ
Ing. Bohuslav Pulgret 461 653 310 • 775 653 310 bohuslav.pulgret@litomysl.cz

odbory a oddělení

jméno a příjmení telefon mobil email
popis činnosti

Projednávání přestupků

naše provozní doba
najdete nás na adrese Bří Šťastných 597, Litomyšl 570 20 mapa

Mgr. Pavel Brandejs 461 653 396 • 775 653 325 pavel.brandejs@litomysl.cz
přestupky, právník MěÚ
Ing. Adrián Nemšovský 461 653 396 adrian.nemsovsky@litomysl.cz

Krizové řízení

naše provozní doba
najdete nás na adrese Bří Šťastných 1000, Litomyšl 570 20 mapa

Radek Makovský 461 653 319 • 775 653 324 radek.makovsky@litomysl.cz
krizové řízení

Odbor správní

naše provozní doba pondělí, středa 8:00-11:30, 12:30-17:00 hod. (o prázdninách do 16:00 hod.); úterý, čtvrtek, pátek 8:00-11:30, 12:30-14:00 hod.
najdete nás na adrese Bří Šťastných 597, Litomyšl 570 20 mapa

Milena Holasová 461 653 390 • 775 653 309 milena.holasova@litomysl.cz
vedoucí odboru
Martina Barcalová 461 653 394 martina.barcalova@litomysl.cz
občanské průkazy
Radka Škeříková 461 653 335 radka.skerikova@litomysl.cz
občanské průkazy
Jitka Šmolíková 461 653 391 jitka.smolikova@litomysl.cz
agenda cestovních dokladů
Irena Štochlová 461 653 331 irena.stochlova@litomysl.cz
matrika - narození, svatby
Ilona Telecká 461 653 339 ilona.telecka@litomysl.cz
evidence obyvatel, ohlašovna
Lenka Telecká 461 653 338 lenka.telecka@litomysl.cz
matrika - úmrtí, státní občanství
Olga Tylichová 461 653 393 olga.tylichova@litomysl.cz
ověřování listin a podpisů, rušení trvalého pobytu

Odbor finanční

naše provozní doba pokladny + CzechPOINT pondělí, středa 8:00-11:30, 12:30-17:00 hod. (o prázdninách do 16:00 hod.); úterý, čtvrtek, pátek 8:00-11:30, 12:30-14:00 hod.
najdete nás na adrese Bří Šťastných 1000, Litomyšl 570 20 mapa

Ing. Jitka Valentová 461 653 320 • 775 653 320 jitka.valentova@litomysl.cz
vedoucí odboru
Ludmila Čermáková 461 653 322 ludmila.cermakova@litomysl.cz
kompletní mzdová agenda
Pavlína Faitová 461 653 334 pavlina.faitova@litomysl.cz
příjmová a výdajová pokladna, vymáhání pohledávek za komunální odpad, místní poplatek za psy
Iva Kubešová 461 653 336 iva.kubesova@litomysl.cz
agenda místních poplatků za komunální odpad a ubytovací kapacitu

Odbor finanční - Úsek rozpočtu a kontroly

naše provozní doba
najdete nás na adrese Bří Šťastných 1000, Litomyšl 570 20 mapa

Markéta Macků 461 653 325 marketa.macku@litomysl.cz
rozpočet a rozpočtové změny, závěrečný účet, kontrola hospodaření příspěvkových organizací a dotací poskytnutých z rozpočtu města
Ing. Eva Peřinová 461 653 321 eva.perinova@litomysl.cz
zpracování podkladů pro rozpočet a rozbory hospodaření, výkon finanční kontroly, pojištění majetku města

Odbor finanční - Oddělení účetnictví

naše provozní doba
najdete nás na adrese Bří Šťastných 1000, Litomyšl 570 20 mapa

Marie Pulkrábková 461 653 323 marie.pulkrabkova@litomysl.cz
vedoucí oddělení , komplexní vedení účetnictví města
Pavlína Čermáková 461 653 327 pavlina.cermakova@litomysl.cz
finanční účetní
Petra Pohorská 461 653 324 petra.pohorska@litomysl.cz
finanční účetní

Odbor vnitřní správy a obrany - zrušen k 31.3.2013

naše provozní doba
najdete nás na adrese Bří Šťastných 1000, Litomyšl 570 20 mapa


Odbor místního a silničního hospodářství

naše provozní doba
najdete nás na adrese Bří Šťastných 1000, Litomyšl 570 20 mapa

Ing. Pavel Jiráň 461 653 360 • 775 653 306 pavel.jiran@litomysl.cz
samospráva – dopravní systém a dopravní značení města, systém odpadového hospodářství, bytová politika, Městské služby Litomyšl s.r.o., vodovodní a kanalizační síť, tepelné hospodářství, opravy veřejných prostranství, spolupráce s provozovateli sítí
Ing. Miloslav Cink 461 653 365 • 724 385 499 miloslav.cink@litomysl.cz
státní správa - zvláštní užívání místních komunikací a silnic II. a III. třídy na pověřeném území, vyjádření silničního správního úřadu k projektové dokumentaci, stanovení dop. značení
samospráva -výběr místních poplatků za užívání veřejných prostranství, škody na majetku města v rámci dopravních nehod, vedení pasportu komunikací, vodní hospodářství města, pasport mostních objektů
Ing. Barbora Doupalová 461 653 361 • 725 575 480 barbora.doupalova@litomysl.cz
samospráva - správa zeleně města (volné plochy), ekologie města, zvláštní užívání veřej. prostranství - zelené plochy
státní správa - evidence zemědělských podnikatelů (zástup)
Ing. Jana Foltová 461 653 364 jana.foltova@litomysl.cz
státní správa - evidence zemědělských podnikatelů, evidence včelstev, svody zvířat
samospráva - správa zeleně města (uzavřené areály), ekologie města, odpadové hospodářství města – evidence, hrobová zařízení ve vlastnictví města, ekonomika odboru, dotace města do oblasti ekologie, agenda žádostí o byty, dotace města do oblasti bydlení
Mgr. Rostislav Šimon 461 653 362 • 601 122 487 rostislav.simon@litomysl.cz
státní správa - zvláštní užívání místních komunikací a silnic II. a III. třídy na pověřeném území, vyjádření silničního správního úřadu k projektové dokumentaci, stanovení dop. značení
samospráva -výběr místních poplatků za užívání veřejných prostranství, škody na majetku města v rámci dopravních nehod, vedení pasportu komunikací, jízdní řády autobusové a vlakové dopravy, dotace na úseku dopravní obslužnosti, turistické zázemí

Odbor výstavby a územního plánování

naše provozní doba
najdete nás na adrese J. E. Purkyně 918, Litomyšl 570 20 mapa

Ing. Josef Filipi 461 653 347 • 775 653 314 josef.filipi@litomysl.cz
vedoucí odboru
Ing. Dagmar Janková 461 653 349 dagmar.jankova@litomysl.cz
správa GIS

Odbor výstavby a územního plánování - Oddělení úřadu územního plánování

naše provozní doba
najdete nás na adrese J. E. Purkyně 918, Litomyšl 570 20 mapa

Ing. arch. Kateřina Profousová 461 653 348 katerina.profousova@litomysl.cz
RNDr. Michala Vavřínová 461 653 355 michala.vavrinova@litomysl.cz

Odbor výstavby a územního plánování - Oddělení stavebního úřadu

naše provozní doba
najdete nás na adrese J. E. Purkyně 918, Litomyšl 570 20 mapa

Jan Kopecký 461 653 341 jan.kopecky@litomysl.cz
vedoucí oddělení
- vykonává činnost obecného stavebního úřadu pro obce: Litomyšl (část Litomyšl-Město)
Bc. Eva Dosedělová 461 653 342 eva.dosedelova@litomysl.cz
- vykonává činnost obecného stavebního úřadu pro obce: Bohuňovice, Budislav, Chotěnov, Chotovice, Jarošov, Lubná, Morašice (vč. části Řikovice, Lažany, Višňáry), Nová Ves u Jarošova, Poříčí u Litomyšle (vč. části Mladočov, Zrnětín), Řídký, Újezdec
Ing. Jan Doubrava 461 653 346 jan.doubrava@litomysl.cz
- vykonává činnost obecného stavebního úřadu pro obce: Čistá, Janov (vč. části Mendryka, Gajer), Litomyšl (část Nedošín), Němčice (vč. části Zhoř), Trstěnice
Eva Hantlová 461 653 344 eva.hantlova@litomysl.cz
- vykonává činnost obecného stavebního úřadu pro obce: Dolní Újezd (vč. části Jiříkov, Václavky), Osík, Sebranice (vč. části Vysoký Les)
Ing. Jiří Hašek 461 653 343 jiri.hasek@litomysl.cz
- vykonává činnost obecného stavebního úřadu pro obce: Desná, Horní Újezd, Chmelík, Litomyšl (část Nová Ves u Litomyšle, Pohodlí), Karle (vč. části Ostrý Kámen), Makov, Příluka, Strakov, Suchá Lhota, Tržek, Vidlatá Seč
- vykonává činnost speciálního stavebního úřadu ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací, místních komunikací a silnic II. a III. třídy v celém správním obvodu
Šárka Tobková 461 653 345 sarka.tobkova@litomysl.cz
- vykonává činnost obecného stavebního úřadu pro obce: Benátky, Cerekvice nad Loučnou (vč. části Pekla), Horky, Litomyšl (část Pazucha, Kornice, Lány, Suchá, Zahájí, Záhradí), Nová Sídla (vč. části Sedlišťka), Sedliště

Odbor rozvoje a investic

naše provozní doba
najdete nás na adrese Bří Šťastných 1000, Litomyšl 570 20 mapa

Ing. Pavel Chadima 461 653 370 • 775 653 307 pavel.chadima@litomysl.cz
vedoucí odboru

Odbor rozvoje a investic - Oddělení majetkoprávní

naše provozní doba
najdete nás na adrese Bří Šťastných 1000, Litomyšl 570 20 mapa

Ivan Čech 461 653 337 • 775 653 318 ivan.cech@litomysl.cz
řidič, údržbář
Pavlína Kabrhelová 461 653 371 pavlina.kabrhelova@litomysl.cz
pronájmy, ověřování, poskytování údajů z ISKN
Dana Pešinová 461 653 372 dana.pesinova@litomysl.cz
prodeje, výkupy, věcná břemena, daně z nemovité věci a z nabytí nemovité věci, evidence majetku města, ověřování, poskytování údajů z ISKN
Ing. Ivana Smolová 461 653 373 ivana.smolova@litomysl.cz
souhlasy a smlouvy o podmínkách provedení stavby na zásahy do pozemků ve vlastnictví města, příprava investičních akcí města

Odbor rozvoje a investic - Oddělení investic

naše provozní doba
najdete nás na adrese Bří Šťastných 1000, Litomyšl 570 20 mapa

Ing. Pavel Kubeš 461 653 380 • 775 653 316 pavel.kubes@litomysl.cz
vedoucí oddělení, příprava a realizace investičních akcí a oprav
Marie Hanková marie.hankova@litomysl.cz
dokumentace investičních akcí a oprav
František Zachař 461 653 382 • 775 653 308 frantisek.zachar@litomysl.cz
příprava a realizace investičních akcí a oprav
Lada Zajíčková 461 653 363 lada.zajickova@litomysl.cz
příprava investičních akcí a oprav, splátky půjček z FRB a PV

Odbor rozvoje a investic - Oddělení rozvoje

naše provozní doba
najdete nás na adrese Bří Šťastných 1000, Litomyšl 570 20 mapa

Ing. Antonín Dokoupil 461 653 340 • 775 653 304 antonin.dokoupil@litomysl.cz
vedoucí oddělení - stavební programy a projektová příprava investičních akcí, architektonické soutěže, program regenerace, prezentační činnost, spolupráce s městským architektem, koncepční činnost při rozvoji Města, doplňkové investice (mobiliář)
Lenka Černá 461 653 381 lenka.cerna@litomysl.cz
vedení účetnictví oddělení rozvoje a oddělení investic, kompletace stavebních akcí města

Odbor kultury a cestovního ruchu

naše provozní doba
najdete nás na adrese Bří Šťastných 1000, Litomyšl 570 20 mapa

Ing. Michaela Severová 461 653 311 • 775 653 311 michaela.severova@litomysl.cz
Ing. Jana Macková • 702 201 493 jana.mackova@litomysl.cz
Jaroslava Meluzínová 461 653 392 jaroslava.meluzinova@litomysl.cz
ekonomka odboru
Marcela Quaiserová 461 653 397 marcela.quaiserova@litomysl.cz
Andrea Štegnerová 461 653 333 andrea.stegnerova@litomysl.cz
Anna Šteyerová • 702 231 580 anna.steyerova@litomysl.cz

Odbor kultury a cestovního ruchu - Oddělení státní památkové péče

naše provozní doba
najdete nás na adrese J. E. Purkyně 918, Litomyšl 570 20 mapa

PhDr. Milada Nováková 461 653 460 milada.novakova@litomysl.cz
Mgr. Leoš Čižinský 461 653 463 leos.cizinsky@litomysl.cz

Odbor školství a sociální péče

naše provozní doba
najdete nás na adrese J. E. Purkyně 918, Litomyšl 570 20 mapa

PhDr. Mgr. Milada Nádvorníková 461 653 350 • 775 653 322 milada.nadvornikova@litomysl.cz
vedoucí odboru
Bc. Klára Dobrová 461 653 352 klara.dobrova@litomysl.cz
ekonomka odboru
vykonává samosprávu ve školství pro školy a školská zařízení Města Litomyšle
Bc. Jana Doležalová 461 653 352 jana.dolezalova@litomysl.cz
ekonomka odboru
vykonává samosprávu ve školství pro školy a školská zařízení Města Litomyšle
Ing. Anna Holcová anna.holcova@litomysl.cz
administrace projektu MAP
Ing. Naděžda Klvaňová nadezda.klvanova@litomysl.cz
Ilona Kučerová 461 653 351 ilona.kucerova@litomysl.cz
vykonává státní správu ve školství pro školy a školská zařízení ve správním obvodu Města Litomyšle
Renata Šulcová 461 653 353 renata.sulcova@litomysl.cz
vykonává státní správu ve školství pro školy a školská zařízení ve správním obvodu Města Litomyšle

Odbor školství a sociální péče - Oddělení sociální péče

naše provozní doba
najdete nás na adrese J. E. Purkyně 918, Litomyšl 570 20 mapa

Bc. Monika Kopecká 461 653 431 • 606 065 203 monika.kopecka@litomysl.cz
vedoucí oddělení
sociální kurátor pro dospělé
romský poradce
sociální práce se starými a zdravotně postiženými občany
sociální práce s občany v tíživé životní situaci
vydávání receptů a žádanek na omamné a psychotropní látky
výkon funkce veřejného opatrovníka
Bc. Ilona Kopecká 461 653 438 ilona.kopecka@litomysl.cz
sociální práce se starými, zdravotně postiženými občany
sociální práce s občany v tíživé životní situaci
rozhodování o ustanovení zvláštního příjemce důchodových dávek
vydávání parkovacích průkazů
vyjadřování se k žádostem o byt v DPS Litomyšl
výkon funkce veřejného opatrovníka
Bc. Jitka Sojková 461 653 437 • 720 976 737 jitka.sojkova@litomysl.cz
sociální práce se starými, zdravotně postiženými občany
sociální práce s občany v tíživé životní situaci
Bc. Marie Svobodová 461 653 441 marie.svobodova@litomysl.cz
sociální práce se starými, zdravotně postiženými občany
sociální práce s občany v tíživé životní situaci
rozhodování o ustanovení zvláštního příjemce důchodových dávek
vydávání parkovacích průkazů
vyjadřování se k žádostem o byt v DPS Litomyšl
výkon funkce veřejného opatrovníka
Bc. Nikola Vágnerová 461 653 438 • 720 976 744 nikola.vagnerova@litomysl.cz
sociální práce se starými, zdravotně postiženými občany
sociální práce s občany v tíživé životní situaci
rozhodování o ustanovení zvláštního příjemce důchodových dávek
vydávání parkovacích průkazů
vyjadřování se k žádostem o byt v DPS Litomyšl
výkon funkce veřejného opatrovníka

Odbor školství a sociální péče - Oddělení sociálně právní ochrany dětí

naše provozní doba
najdete nás na adrese J. E. Purkyně 918, Litomyšl 570 20 mapa

Mgr. Sylva Přikrylová 461 653 432 sylva.prikrylova@litomysl.cz
Bc. Natálie Bartoníčková 461 653 439 natalie.bartonickova@litomysl.cz
Mgr. Iveta Hajslerová 461 653 435 iveta.hajslerova@litomysl.cz
Jana Nováková 461 653 445 jana.novakova@litomysl.cz
Mgr. Pavel Voříšek 461 653 433 • 775 653 302 pavel.vorisek@litomysl.cz
Bc. Vlasta Vostrčilová 461 653 436 vlasta.vostrcilova@litomysl.cz

Odbor životního prostředí

naše provozní doba
najdete nás na adrese J. E. Purkyně 918, Litomyšl 570 20 mapa

Ing. Olga Paclíková 461 653 420 • 702 239 493 olga.paclikova@litomysl.cz
vedoucí, vodoprávní úřad
Ing. Václav Dufek 461 653 421 vaclav.dufek@litomysl.cz
vodoprávní úřad
Ing. Lenka Havranová 461 653 422 lenka.havranova@litomysl.cz
státní správa lesů a myslivosti
Zdislava Jansová 461 653 423 zdislava.jansova@litomysl.cz
souhrnná stanoviska odboru, ochrana zemědělského půdního fondu
Mgr. Vratislav Laška, Ph.D. 461 653 425 vratislav.laska@litomysl.cz
státní správa ochrany přírody a rybářství
Ing. Alexandra Pandulová 461 653 424 alexandra.pandulova@litomysl.cz
státní správa ochrany ovzduší a odpadového hospodářství
Ing. Jiří Randák 461 653 421 jiri.randak@litomysl.cz
vodoprávní úřad

Odbor sociální péče - zrušen k 31.12.2011

naše provozní doba
najdete nás na adrese J. E. Purkyně 918, Litomyšl 570 20 mapa


Odbor živnostenského úřadu

naše provozní doba
najdete nás na adrese J. E. Purkyně 918, Litomyšl 570 20 mapa

Ing. Petr Šmíd 461 653 410 • 775 653 321 petr.smid@litomysl.cz
vedoucí odboru
Hana Dvořáková 461 653 412 hana.dvorakova@litomysl.cz
registrace živnosti, výherní hrací přístroje
Lenka Trnková 461 653 413 lenka.trnkova@litomysl.cz
registrace živností, výpisy ze živnostenského rejstříku

Odbor kanceláře vedení městského úřadu

naše provozní doba
najdete nás na adrese Bří Šťastných 1000, Litomyšl 570 20 mapa

Mgr. Miroslava Kubešová 461 653 305 • 775 653 305 miroslava.kubesova@litomysl.cz
vedoucí odboru a personalista
Hana Doubková 461 653 358 hana.doubkova@litomysl.cz
spisová služba, ověřování listin a podpisů, vedení účetnictví odboru
Andrea Filipi 461 653 300 • 727 832 823 andrea.filipi@litomysl.cz
asistentka starosty
Ing. Klára Hudečková 461 653 309 • 720 073 518 klara.hudeckova@litomysl.cz
pověřenec pro ochranu osobních údajů
Denisa Chlebounová 461 653 302 • 775 653 313 denisa.chlebounova@litomysl.cz
asistentka místostarosty
Vlasta Štindl Kmošková 461 653 359 vlasta.kmoskova@litomysl.cz
spisová služba, ověřování listin a podpisů, vedení účetnictví odboru

Odbor kanceláře vedení městského úřadu - Oddělení informatiky

naše provozní doba
najdete nás na adrese Bří Šťastných 1000, Litomyšl 570 20 mapa

Ing. Pavel Sodomka 461 653 312 • 775 653 312 pavel.sodomka@litomysl.cz
vedoucí oddělení
Bc. Jiří Frajdl 461 653 366 • 725 060 435 jiri.frajdl@litomysl.cz
eGon manažer, správce sítě
Libor Janko 461 653 318 libor.janko@litomysl.cz
administrátor informačního a komunikačního systému

Odbor kanceláře vedení městského úřadu - Tiskové oddělení

naše provozní doba redakce Lilie úterý 9:00-12:00 hod. a středa 13:00-17:00 hod. (o prázdninách 16:00 hod.)
najdete nás na adrese Bří Šťastných 1000, Litomyšl 570 20 mapa

Bc. Michele Vojáček 461 653 307 • 724 917 054 michele.vojacek@litomysl.cz
vedoucí oddělení
odpovědný redaktor Lilie, tiskový mluvčí
Bc. Zuzana Vojáčková Adamská 461 653 308 • 702 151 214 zuzana.adamska@litomysl.cz
redaktorka Lilie

Odbor kanceláře vedení městského úřadu - Oddělení projektů a dotací

naše provozní doba
najdete nás na adrese Bří Šťastných 1000, Litomyšl 570 20 mapa

Ing. Jaromír Drábek 461 653 326 • 724 339 015 jaromir.drabek@litomysl.cz
dotační programy pro financování projektů města, administrace smluv s poskytovateli dotací

Pro odbor místního a silničního hospodářství vyřizuje:
vodní hospodářství – provoz a TBD vodních děl v majetku města
mosty v majetku města – vedení pasportu mostů, prohlídky mostů
hromadná doprava – jízdní řády hromadné dopravy

Odbor dopravy

naše provozní doba včetně pokladny pondělí, středa 8:00-11:30, 12:30-17:00 hod. (o prázdninách do 16:00 hod.); úterý, čtvrtek, pátek 8:00-11:30, 12:30-14:00 hod.
najdete nás na adrese J. E. Purkyně 918, Litomyšl 570 20 mapa

Ing. Kamil Hebelka 461 653 450 • 775 653 303 kamil.hebelka@litomysl.cz
vedoucí odboru
Jan Gregar 461 653 452 • 775 653 326 jan.gregar@litomysl.cz
zkušební komisař
Ilona Kužílková 461 653 464 ilona.kuzilkova@litomysl.cz
řidičské průkazy
Lenka Plchová 461 653 454 lenka.plchova@litomysl.cz
evidence vozidel
Josef Soukup 461 653 453 josef.soukup@litomysl.cz
technik, schvalování jednotlivě dovezených vozidel do provozu, přestavby
Kristýna Šplíchalová, DiS. 461 653 454 kristyna.splichalova@litomysl.cz
evidence vozidel
Marcela Tučová 461 653 458 marcela.tucova@litomysl.cz
pokladna
Hana Uličná 461 653 459 hana.ulicna@litomysl.cz

Odbor dopravy - Oddělení přestupků

naše provozní doba
najdete nás na adrese J. E. Purkyně 918, Litomyšl 570 20 mapa

Petra Bulvová 461 653 465 petra.bulvova@litomysl.cz
Věra Fialová 461 653 455 vera.fialova@litomysl.cz
přestupkové řízení na úseku bezpečnosti silničního provozu
Jana Jarešová, DiS. 461 653 466 jana.jaresova@litomysl.cz
Bc. Ambrož Koukola 461 653 457 ambroz.koukola@litomysl.cz
přestupkové řízení na úseku bezpečnosti silničního provozu
Ing. Vladimír Talácko 461 653 468 vladimir.talacko@litomysl.cz
Mgr. Linda Turková 461 653 467 linda.turkova@litomysl.cz

Městská policie

naše provozní doba
najdete nás na adrese Smetanovo náměstí 61, Litomyšl 570 01 mapa

Libor Marek 461 612 336 • 702 254 363 libor.marek@mp.litomysl.cz
vedoucí strážník
Petr Bartoš 461 612 336 petr.bartos@mp.litomysl.cz
strážník
Michal Benko 461 612 336 michal.benko@mp.litomysl.cz
strážník
Jana Bulvová 461 612 336 jana.bulvova@mp.litomysl.cz
zástupce velitele
Bc. Josef Fialka 461 612 336 josef.fialka@mp.litomysl.cz
strážník
Michaela Holcová 461 612 336 michaela.holcova@mp.litomysl.cz
strážník
Lukáš Leksa 461 612 336 lukas.leksa@mp.litomysl.cz
strážník
Miloš Menc 461 612 336 milos.menc@litomysl.cz
strážník
Libor Novák 461 612 336 libor.novak@mp.litomysl.cz
strážník
Bc. Leoš Pavlíček 461 612 336 leos.pavlicek@mp.litomysl.cz
strážník
Karolína Sokolová, Dis. 461 612 336 karolina.sokolova@mp.litomysl.cz
strážník

Odbor městských lesů

naše provozní doba
najdete nás na adrese Strakov 15, Litomyšl 570 01 mapa

Ing. Petr Novák 461 653 480 • 603 271 484 petr.novak@lesy.litomysl.cz
vedoucí odboru
Ing. Pavel Havran 461 653 482 • 731 612 089 pavel.havran@lesy.litomysl.cz
lesní na úseku Strakov
Jaroslav Hrubeš 461 653 481 • 731 612 093 jaroslav.hrubes@lesy.litomysl.cz
technik lesní výroby
Ing. Miroslav Kuta • 731 612 091 miroslav.kuta@lesy.litomysl.cz
lesní na úseku Přívrat - Hrádek
Ing. Ctirad Šplíchal 461 639 263 • 731 612 090 ctirad.splichal@lesy.litomysl.cz
lesní na úseku Budislav


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty