Litomysl Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl II záložky a sdílení

Vzdělávací akce

MAP2: Vzdělávací akce 

Bylo zrealizováno:

Herna pro veřejnost + prezentace firmy www.MAKURA.cz - kabinet polytechnické výchovy
4. 11. 2019-8. 11. 2019
Interaktivní sál
Základní škola U Školek 1117(II. ZŠ, červená) Litomyšl
6. listopadu 2019
13.00 - 15.00

2. setkání s vizážistkou Světlanou Čiberovou - Co svým vzhledem sdělujeme světu a proč vypadáme, jak vypadáme - praktický seminář - kabinet vedení škol
23. 10. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
13.00 - 18.00

Mgr. Alena Vorlíčková - Pohádky pro společné čtení včetně dyslektických pohádek - kabinet I. stupně
2. 10. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice
13.00 - 17.00

Školení pro pedagogické pracovníky k problematice přípravy občanů k obraně státu (POKOS) - kabinet vedení škol
18. 9. 2019
J. E. Purkyně 918
13.00 - 18.00

JUDr. Hana Poláková - školský zákon a novely školských předpisů - kabinet vedení škol
9. 9. 2019
Hotel Zlatá Hvězda
9.00 - 14.00

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., psycholog - Generační střety aneb všichni proti všem a Partneři a rozchody - plnění aktivity 2.13 a 2.14 pro oblast Inkulzivního vzdělávání
4. 9. 2019
Zámecké návrší Litomyšl
17.00 - 20.00

Výpomůcky - aneb pomůcky a inspirace pro učitele - kabinet 1. stupně
27. 8. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
9.00 - 12.00

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT V ŽIVOTĚ ŠKOLY (Jak získat podporu pedagogického sboru a usadit parlament ve struktuře školy) - kabinet školních parlamentů
4. 6. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
13.00 - 17.00

MUDr. Radkin Honzák - Psychopati mezi námi - inkluzivní vzdělávání
23. 5. 2019
Od 16.30
Hotel Zlatá Hvězda

Inkluzivní vzdělávání s MUDR. Radkinem Honzákem - Humor není jenom smích - inkluzivní vzdělávání
23. 5. 2019
13.00 - 15.00
Hotel Zlatá Hvězda

Kabinet knihoven
13. 5. 2019
MÚ J. E. Purkyně 918
od 16.00

Mgr. Karel Bárta - Formativní hodnocení - kabinet výchovní poradci a metodici prevence
13. 5. 2019
Hotel Zlatá Hvězda
9.00 - 13.00

Setkání s vizážistkou Světlanou Čiberovou - Profesní image pedagoga aneb co svým vzhledem sdělujeme světu a proč vypadáme, jak vypadáme - kabinet vedení škol
17. 4. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 918
14.00 - 18.00

JAK NA ŠABLONY II - seminář pro školy a jejich zřizovatele
28. 3. 2019
Zámecké návrší
13.00 - 15.00

MAP II - Ing. Pavel Zeman - Změny financování regionálního školství- zaměřeno na základní školy - kabinet malotřídní školy
6. 3. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
11.30 - 13.00

MAP II - Ing. Pavel Zeman - Změny financování regionálního školství- zaměřeno na mateřské školy - kabinet malotřídní školy
6. 3. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
9.00 - 11.00

MAP II - Dr. Růžena Blažková - matematika - gramotnost a pregramotnost - plnění aktivity implementace C1 - workshop pro matematickou gramotnost a pregramotnost
20. 2. 2019-20. 2. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
13.00 - 18.00

MAP II - Kabinet novodobých dějin
19. 2. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
15.00 - 17.00

MAP II - Kabinet 1. stupně
19. 2. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
13.00 - 15.00

MAP II - Kabinet fyziky a chemie
18. 2. 2019
Zasedací místnosti J. E. Purkyně 918
13.00 - 15.00

MAP II - Kabinet matematiky
13. 2. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
15.00 - 17.00

 MAP II - Kabinet českého jazyka
13. 2. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
13.00 - 15.00

MAP II - Kabinet mateřských škol
13. 2. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
9.00 - 11.00

MAP II - Kabinet pracovních činností
11. 2. 2019
Zasedací místnosti J. E. Purkyně 918
5. patro
15.00 - 17.00

MAP II - Kabinet školních parlamentů
11. 2. 2019
Zasedací místnost MÚ
J. E. Purkyně 918
5. patro
13.00 - 15.00

MAP II - Kabinet výchovných poradců a metodiků prevence
11. 2. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice,
11.00 - 13.00

MAP II - Kabinet školních družin
11. 2. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
9.00 - 11.00

MAP II - Kabinet malotřídních škol
21. 1. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
11.00 - 13.00

MAP II - Kabinet vedení škol
21. 1. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
9.00 - 11.00

MAP II - Bc. Iveta Millerová, Martin Dobeš - Specifika romského žáka - čtenářská gramotnost a pregramotnost
14. 1. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice , a.s.
J. E. Purkyně 918
13.00 - 15.0

MAP II - Inkluzivní vzdělávání - Mgr. J. Štefl, Mgr. S. Švejcar, Petra Benešová
Cílové skupiny: Členové Řídícího výboru MAP 
28.5.2018
V rámci "zvyšování znalostních kapacit" byli členové Řídícího výboru seznámeni s probíhajícím projektem CVP a Mgr. J. Štafl, Mgr. S. Švejcar a P. Benešová sdělili své zkušenosti z Klubu, Klubíku, aktivitou"starší kamaráde", probíhajícím doučováními a fungováním kroužků na školách.

MAP II - Kulatý stůl - Inkluzivní vzdělávání -PhDr. Petra Novotná, ředitelka PPP
Cílové skupiny:  Zástupci krajské správy či místní samosprávy, mateřských škol, poskytovatelů rané péče a sociálně aktivizačních služeb zaměřených na rodiny s dětmi, základních škol hlavního vzdělávacího proudu včetně škol s dobrou praxí v oblasti inkluzivního vzdělávání,  speciálního školství, středních škol, školských poradenských zařízení a neziskových organizací, jež pomáhají žákům se speciálními potřebami, rodičovské veřejnosti (zejména rodičů dětí se zdravotním postižením, sociálním a zdravotním znevýhodněním), poskytovatelů zájmového vzdělávání.
24.květen 2018
Velká zasedací místnost MÚ, Bří Šťastných 1000
od 15.00


--------------------------------------------------------------------------------------------

Plánujeme:

Replug me - Digiděti: Semináře pro rodiče - kabinet výchovní poradci a metodici prevence
4. 2. 2020
Aula, Gymnázium Litomyšl
16.00 - 19.00

Mgr. Věra Máchová - Dopad negativního myšlení a stresu na zdravotní stav - kabinet vedení škol
11. 2. 2020
Hotel Zlatá Hvězda 
9.00 - 14.00

Mgr. Pavlína Miltová - Bezpečnost dětí v mateřské škole včetně komunikace s rodičem
19. 2. 2020
Internát Litomyšlské nemocnice , a.s.
J. E. Purkyně 918
8.00 - 11.00

Mgr. Pavlína Miltová - Bezpečnost dětí v mateřské škole včetně komunikace s rodičem
19. 2. 2020
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
12:30 - 15:30

MAP II - Mgr. Jiří Halda - Komunikační dovednosti v praxi -  kabinet vedení škol
2. 3. 2020
Hotel Zlatá Hvězda 
13.00 - 18.00
Hrazeno z projektu

Mgr. Jaroslav Šejvl-Bezpečnostně právní faktory rizikového chování ve školách a školských zařízení
12. 3. 2020
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919
12. března 2020
10.00 - 16.00

PhDr. Marek Herman - Selský rozum II a oslava Dne učitelů v Litomyšli -  kabinet vedení škol
26. 3. 2020
Zámecké návrší 
15.00 - 22.00

MAP II - PaedDr. Zdeněk Martínek - Agrese a agresivita dětí a mládeže - kabinet vedení škol
4. 5. 2020
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919
9.00 - 14.00

MAP II - Mgr. Jiří Halda - Stress management - kabinet vedení škol
6. 5. 2020
Hotel Zlatá Hvězda
13.00 - 18.00

PhDr. Lidmila Pekařová - Proč roste agresivita u dětí, aneb dítě na cestě ke zločinu – drzé dítě -  inkluzivní vzdělávání
18. 5. 2020
Gymnázium Litomyšl
16.00 - 19.00
Hrazeno z projektu

PhDr. Lidmila Pekařová - Vztah rodiny a školy -  inkluzivní vzdělávání
12. 10. 2020
Gymnázium Litomyšl
16.00 - 19.00

MAP II - Mgr. Jiří Halda - Týmová spolupráce - kabinet vedení škol
19. 10. 2020
Hotel Zlatá Hvězda
13.00 - 18.00
Hrazeno z projektu

Mgr. Petr Coufal - Roboti ve výuce aneb od papíru k robotovi - workshop pro rozvoj Polytechnického vzdělávání - plnění aktivity spolupráce C1
termín bude upřesněn
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.

 

 

 

 

 

Humor (formát pdf, velikost 7,95 MB)

Psychopati (formát pdf, velikost 5,09 MB)

Formativní hodnocení (formát pdf, velikost 1,79 MB)© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty