Litomysl Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl II

Vzdělávací akce

MAP2: Vzdělávací akce 

Bylo zrealizováno:

Mgr. Jiří Halda - Stress management - Kabinet vedení škol - zrušeno
6. 5. 2020
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
13.00 - 18.00

PaedDr. Zdeněk Martínek - Agrese a agresivita dětí a mládeže - Kabinet vedení škol - zrušeno
4. 5. 2020
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919
9.00 - 14.00

PhDr. Marek Herman - Selský rozum II a oslava Dne učitelů v Litomyšli - Kabinet vedení škol
26. 3. 2020

Zámecké návrší
15.00 - 22.00

Mgr. Jaroslav Šejvl - Bezpečnostně právní faktory rizikového chování ve školách a školských zařízení - Kabinet výchovní poradci a metodici prevence - akce zrušena
12. 3. 2020
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919
10.00 - 16.00

JUDr. Hana Poláková - školský zákon a novely školských předpisů - Kabinet vedení škol
4. 3. 2020
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
9.00 - 14.00

Mgr. Jiří Halda - Komunikační dovednosti v praxi - Kabinet vedení škol
2. 3. 2020
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
13.00 - 18.00

Mgr. Pavlína Miltová - Bezpečnost dětí v mateřské škole včetně komunikace s rodičem - Kabinet mateřských škol
19. 2. 2020
Internát Litomyšlské nemocnice , a.s. J. E. Purkyně 919
8.00 - 11.00

Mgr. Pavlína Miltová - Bezpečnost dětí v mateřské škole včetně komunikace s rodičem -Kabinet mateřských škol
19. 2. 2020
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
12:30 - 15:30

Replug me - Mgr. Radka Kůřilová, Mgr. Karolína Presová - Digiděti: Semináře pro rodiče - 2.14 - Podpora znalostních kapacit – workshopy s rodiči
4. 2. 2020
Aula, Gymnázium Litomyšl
16.00 - 19.00

Herna pro veřejnost + prezentace firmy www.MAKURA.cz - Aktivita spolupráce D4 - Profesní rozvoj
4. 11. 2019-8. 11. 2019
Interaktivní sál
Základní škola U Školek 1117(II. ZŠ, červená) Litomyšl
6. listopadu 2019
13.00 - 15.00

2. setkání s vizážistkou Světlanou Čiberovou - Co svým vzhledem sdělujeme světu a proč vypadáme, jak vypadáme - praktický seminář - Kabinet vedení škol
23. 10. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
13.00 - 18.00

Mgr. Alena Vorlíčková - Pohádky pro společné čtení včetně dyslektických pohádek - Kabinet I. stupně
2. 10. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice
13.00 - 17.00

Školení pro pedagogické pracovníky k problematice přípravy občanů k obraně státu (POKOS) - Kabinet vedení škol
18. 9. 2019
J. E. Purkyně 918
13.00 - 18.00

JUDr. Hana Poláková - školský zákon a novely školských předpisů - Kabinet vedení škol
9. 9. 2019
Hotel Zlatá Hvězda
9.00 - 14.00

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., psycholog - Generační střety aneb všichni proti všem a Partneři a rozchody - plnění aktivity 2.13 a 2.14 pro oblast Inkulzivního vzdělávání
4. 9. 2019
Zámecké návrší Litomyšl
17.00 - 20.00

Výpomůcky - aneb pomůcky a inspirace pro učitele - Kabinet 1. stupně
27. 8. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
9.00 - 12.00

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT V ŽIVOTĚ ŠKOLY (Jak získat podporu pedagogického sboru a usadit parlament ve struktuře školy) - Kabinet školních parlamentů
4. 6. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
13.00 - 17.00

MUDr. Radkin Honzák - Psychopati mezi námi - Inkluzivní vzdělávání
23. 5. 2019
Od 16.30
Hotel Zlatá Hvězda

Inkluzivní vzdělávání s MUDR. Radkinem Honzákem - Humor není jenom smích - Inkluzivní vzdělávání
23. 5. 2019
13.00 - 15.00
Hotel Zlatá Hvězda

Kabinet knihoven
13. 5. 2019
MÚ J. E. Purkyně 918
od 16.00

Mgr. Karel Bárta - Formativní hodnocení - Kabinet výchovní poradci a metodici prevence
13. 5. 2019
Hotel Zlatá Hvězda
9.00 - 13.00

Setkání s vizážistkou Světlanou Čiberovou - Profesní image pedagoga aneb co svým vzhledem sdělujeme světu a proč vypadáme, jak vypadáme - Kabinet vedení škol
17. 4. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 918
14.00 - 18.00

JAK NA ŠABLONY II - seminář pro školy a jejich zřizovatele
28. 3. 2019
Zámecké návrší
13.00 - 15.00

MAP II - Ing. Pavel Zeman - Změny financování regionálního školství- zaměřeno na základní školy - Kabinet malotřídní školy
6. 3. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
11.30 - 13.00

MAP II - Ing. Pavel Zeman - Změny financování regionálního školství- zaměřeno na mateřské školy - Kabinet malotřídní školy
6. 3. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
9.00 - 11.00

MAP II - Dr. Růžena Blažková - matematika - gramotnost a pregramotnost - plnění aktivity implementace C1 - workshop pro matematickou gramotnost a pregramotnost
20. 2. 2019-20. 2. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
13.00 - 18.00

MAP II - Kabinet novodobých dějin
19. 2. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
15.00 - 17.00

MAP II - Kabinet 1. stupně
19. 2. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
13.00 - 15.00

MAP II - Kabinet fyziky a chemie
18. 2. 2019
Zasedací místnosti J. E. Purkyně 918
13.00 - 15.00

MAP II - Kabinet matematiky
13. 2. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
15.00 - 17.00

 MAP II - Kabinet českého jazyka
13. 2. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
13.00 - 15.00

MAP II - Kabinet mateřských škol
13. 2. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
9.00 - 11.00

MAP II - Kabinet pracovních činností
11. 2. 2019
Zasedací místnosti J. E. Purkyně 918
5. patro
15.00 - 17.00

MAP II - Kabinet školních parlamentů
11. 2. 2019
Zasedací místnost MÚ
J. E. Purkyně 918
5. patro
13.00 - 15.00

MAP II - Kabinet výchovných poradců a metodiků prevence
11. 2. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice,
11.00 - 13.00

MAP II - Kabinet školních družin
11. 2. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
9.00 - 11.00

MAP II - Kabinet malotřídních škol
21. 1. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
11.00 - 13.00

MAP II - Kabinet vedení škol
21. 1. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
9.00 - 11.00

MAP II - Bc. Iveta Millerová, Martin Dobeš - Specifika romského žáka - čtenářská gramotnost a pregramotnost
14. 1. 2019
Internát Litomyšlské nemocnice , a.s.
J. E. Purkyně 918
13.00 - 15.0

MAP II - Inkluzivní vzdělávání - Mgr. J. Štefl, Mgr. S. Švejcar, Petra Benešová
Cílové skupiny: Členové Řídícího výboru MAP 
28.5.2018
V rámci "zvyšování znalostních kapacit" byli členové Řídícího výboru seznámeni s probíhajícím projektem CVP a Mgr. J. Štafl, Mgr. S. Švejcar a P. Benešová sdělili své zkušenosti z Klubu, Klubíku, aktivitou"starší kamaráde", probíhajícím doučováními a fungováním kroužků na školách.

MAP II - Kulatý stůl - Inkluzivní vzdělávání -PhDr. Petra Novotná, ředitelka PPP
Cílové skupiny:  Zástupci krajské správy či místní samosprávy, mateřských škol, poskytovatelů rané péče a sociálně aktivizačních služeb zaměřených na rodiny s dětmi, základních škol hlavního vzdělávacího proudu včetně škol s dobrou praxí v oblasti inkluzivního vzdělávání,  speciálního školství, středních škol, školských poradenských zařízení a neziskových organizací, jež pomáhají žákům se speciálními potřebami, rodičovské veřejnosti (zejména rodičů dětí se zdravotním postižením, sociálním a zdravotním znevýhodněním), poskytovatelů zájmového vzdělávání.
24.květen 2018
Velká zasedací místnost MÚ, Bří Šťastných 1000
od 15.00


--------------------------------------------------------------------------------------------

Plánujeme:


Prof. MUDr. Cyril Höschl, ředitel Národního ústavu duševního zdraví - 2.14 - Podpora znalostních kapacit - workshop s rodiči
2. 9. 2020
Zámecké návrší
16.00 - 19.00

MIDAS - aktivita 2.13 - Komunikace, řešení konfliktů a asertivita
30. 9. 2020
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
13.00 - 19.00

MIDAS -  spolupráce a týmová dynamika - C1
1. 10. 2020
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
9.00 - 17.00

MAP II - Mgr. Jiří Halda - Týmová spolupráce - Kabinet vedení škol
19. 10. 2020
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
13.00 - 19.00

MaP II - Mgr. Zuzana Labudová, Ph.D. - Komunikace s rodičem ve školním prostředí
10. 11. 2020
Internát Litomyšlské nemocnice
J. E. Purkyně 918
13.00 - 17.00

PaedDr. Zdeněk Martínek - Agrese a agresivita dětí a mládeže - Kabinet vedení škol 
3. 2. 2021
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
J. E. Purkyně 919
9.00 - 14.00

MIDAS - Kabinet asistentů
10. 3. 2021
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
13.00 - 19.00

Mgr. Jiří Halda - Stress management - Kabinet vedení škol 
14. 6. 2021
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
13.00 - 18.00

Prof. PhDr. et PhDr, Radek Ptáček,Ph.D., MBA, první profesor lékařské psychologie v České republice, klinický psycholog, soudní znalec - 2.14 - Podpora znalostních kapacit  - workshop s rodiči
1. nebo 8. 9.  2021
Zámecké návrší
16.00 - 19.00

MIDAS - Emoční inteligence, sebereflexe -2.13
29. 9. 2021
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
13.00 - 19.00

MIDAS - Prevence syndromu vyhoření - aktivita C1
30. 9. 2021
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.
9.00 - 17.00

Mgr. Petr Coufal - Roboti ve výuce aneb od papíru k robotovi - workshop pro rozvoj Polytechnického vzdělávání - plnění aktivity spolupráce D4
termín bude upřesněn
Internát Litomyšlské nemocnice, a.s.

 

 

 

 

 

Humor (formát pdf, velikost 7,95 MB)

Psychopati (formát pdf, velikost 5,09 MB)

Formativní hodnocení (formát pdf, velikost 1,79 MB)© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty