Litomysl Litomyšlské stezky

Stezka po bronzových deskách

Bronzové desky jsou jakési pomníky umístěné na litomyšlských domech a budovách, které nám připomínají, jaká slavná osobnost nebo jaká známá událost se s daným místem pojí.


1. Smetanovo náměstí čp. 25 (deska č. 10)

Zde bydlel v letech 1874-1876 známý spisovatel, autor historických románů Alois Jirásek. ...


2. Smetanovo náměstí čp. 45 (deska č. 9)

V tomto domě se v roce 1893 narodil spisovatel Čestmír Jeřábek (+1981). ...


3. Smetanovo náměstí čp. 50-52 (deska č. 8)

Stará radnice s věží z r. 1418. Stavebně upravena v 16. a 18. století, kdy byla spojena se sousedním domem. Věž zvýšena o jedno patro po požáru v roce 1814. Autory ...


4. Smetanovo náměstí čp. 61 (deska č. 7)

Původně tzv. "Panský dům" Valdštejnů-Vartemberků z konce 18. století, později v majetku rodiny Bedřicha Smetany. ...


5. Smetanovo náměstí čp. 70 (deska č. 6)

Na tomto místě stával dům, který patřil od roku 1621 slavnému lékaři a filozofovi Janu Marku Marci z Kronlandu (+ 1667). ...


6. Smetanovo náměstí čp. 71

Na domě, kde sídlí galerie Miroslava Kubíka umístil výtvarník Jiří David svůj  Vodopád DNA, 2012. ...


7. Smetanovo náměstí čp. 99 (deska č. 26)

Tento dům patřil Františku Jelínkovi (1783-1856), autorovi prvních česky tištěných dějin Litomyšle. ...


8. Smetanovo náměstí čp. 101 (deska č. 25)

V tomto domě byla obnovena tzv. černá kuchyně asi z poloviny 16. století. ...


9. Smetanovo náměstí čp. 105 (deska č. 23)

Na tomto místě byla roku 1719 zřízena jedna z prvních lékáren v Čechách. ...


10. Smetanovo náměstí čp. 107 (deska č. 24)

V letech 1871-1874 zde žil učitel, spisovatel a sběratel přírodnin Josef Kořenský. Roku 1893-1894 podnikl spolu se sládkem Karlem Řezníčkem z Hrubé Skály cestu kolem světa.  ...


11. Smetanovo náměstí čp. 108 (deska č. 22)

Zde se v roce 1859 narodil spisovatel Viktor Kamil Jeřábek (+1946). ...


12. Smetanovo náměstí čp. 109-(110) (deska č. 21)

Vedlejší dům z první poloviny 16. stol. - dílo kameníka Blažka - je vzácnou památkou českého renesančního umění. Byl nazván "U Rytířů" podle stejnojmenné novely Aloise Jiráska. ...


13. Smetanovo náměstí čp. 111 (deska č. 20)

Třetí litomyšlské bydliště spisovatele Aloise Jiráska v letech 1879-1882. ...


14. Smetanovo náměstí čp. 112 (deska č. 19)

Zde stával dům s arkýřem, ve kterém bydlel v letech 1876-1879 Alois Jirásek. Napsal tu "Filosofskou historii". ...


15. Smetanovo náměstí čp. 113 (deska č. 18)

V tomto domě se narodil profesor místních piaristických škol German President (1790-1865), známý z Jiráskovy "Filosofské historie". ...


16. Smetanovo náměstí čp. 117 (deska č. 17)

Renesanční pískovcová deska asi ze 16. století znázorňující pernštejnskou erbovní pověst, se znakem Jana z Pernštejna (+ 1475) a znaky spřízněných rodů z Lomnice a Meziříčí, ze Šternberka a Vartemberka. Deska ...


17. Smetanovo náměstí čp. 118 (deska č. 16)

Zde žil MUDr. František Lašek (1872-1947), primář nemocnice, historik a v letech 1919-1941 purkmistr města Litomyšle. ...


18. Smetanovo náměstí čp. 123 (deska č. 15)

Zde bývalo od roku 1835 Veselíkovo knihkupectví, místo schůzek obrozenců a spisovatelů 19. století. ...


19. Smetanovo náměstí čp. 134 (deska č. 14)

Zde se narodil houslista a hudební skladatel Josef Růžička (1793-1866). ...


20. Komenského náměstí, prostor před hotelem Dalibor (deska č. 11)

Zde stával dům čp. 409, v němž se narodil Zdeněk Kopal (1914-1993), astronom, profesor univerzity v Manchesteru, spoluautor map Měsíce pro vesmírné lety Apollo.  ...


21. Ant. Tomíčka čp. 18 (deska č. 12)

Zde žil Antonín Tomíček (1866-1935), historik Litomyšlska.  ...


22. Havlíčkova - zadní trakt pošty (deska č. 13)

Zde stávala od 14. století městská brána, zvaná "Česká". Zbourána byla roku 1835. ...


23. Jiráskova čp. 11 (deska č. 41)

Zde stával dle tradice sbor Jednoty bratrské, postavený koncem 15. století. ...


24. Jiráskova čp. 9 (deska č. 31)

MUSEUM. Tato budova byla postavena v letech 1714-1719 pro školy piaristického řádu, který do Litomyšle roku 1640 uvedla Frebonie z Pernštejna. Průčelí zdobí socha zakladatele řádu sv. Vojtěcha Kalasánského a řádový ...


25. Piaristický kostel - Jiráskova ulice (deska č. 32)

Piaristický chrám "Nalezení sv. Kříže". Byl vystavěn v letech 1714-1722 italským stavitelem Giovannim Battistou Alliprandim a po jeho smrti v r. 1720 dokončen Frentiškem Maxmiliánem Kaňkou. Vnější i vnitřní sochařská výzdoba ...


26. B. Němcové - fortna (deska č. 30)

Fortna, která v 15. století spojovala tzv. Nové, čili "Horní město" se starým "Dolním městem". ...


27. Jiráskova ulice čp. 8 (deska č. 33)

Barokní kolej piaristického řádu z r. 1643. 1806-1807 zde byl Jan Evangelista Purkyně, přírodovědec světového významu, 1822-1826 filozof Bonifác Buzek. V letech 1823-1830 zde pobýval Josef Václav Justin Michl, hlavní postava ...


28. Jiráskova čp. 3 (deska č. 28)

Červená věž, součást opevnění z doby kolem roku 1490. Nazývá se podle zbarvení lámané opuky, z níž byla vystavěna. Na věži je znak Kostků z Postupic. ...


29. Jiráskovo náměstí čp. 134 (deska č. 35)

Zde se narodil Josef Theurer (1862-1928), profesor Vysoké školy báňské v Příbrami a významný smetanovský badatel.  ...


30. Zámecká čp. 218 (deska č. 37)

V tomto domě žila od roku 1880 rodina učitele a kulturního pracovníka Romana Nejedlého. Dětská a studentská léta zde prožil jeho syn Zdeněk Nejedlý (1878-1962). ...


31. Zámecká čp. 496 (deska č. 38)

Bývalá městská reálka z roku 1865. V letech 1877-1882 zde vyučoval Alois Jirásek. ...


32. T. Novákové čp. 79 (deska č. 36)

Zde bydlela v letech 1879-1887 spisovatelka Teréza Nováková se svou rodinou. Roku 1880 se jí tu narodil syn, pozdější literární historik Arne Novák.  ...


33. Kapitulní chrám "Povýšení sv. Kříže" (deska č. 1)

Kapitulní chrám "Povýšení sv. Kříže", součást bývalého augustiniánského kláštera z druhé poloviny 14. století, a barokní budova proboštství, dnes kolegiátní kapituly, postavená v letech 1758-1765. Chrám pozbyl ztrátou kleneb a snížením ...


34. Toulovcovo náměstí (deska č. 39)

Kostelík "Rozeslání sv. Apoštolů" byl od 14. století součástí špitálu, který r. 1407 bohatě obdaroval litomyšlský měšťan Vavřinec Toulovec z Třemošné, jenž je podle tradice v kostelíku pochován. Původní gotickou stavbu ...


35. Šantovo náměstí čp. 182 (deska č. 28)

Zde se nachází od konce 16. století tiskárna, založená roku 1503. Významnou roli sehrála v národním obrození. V roce 1860 s tiskárnou spolupracoval Jan Neruda. V roce 1861 tu byla vytištěna ...


36. Šantovo náměstí 168 (deska č. 40)

Zde žil přírodovědec - entomolog František Klapálek (1863-1919). ...


37. Braunerovo náměstí čp. 211 (deska č. 5)

Zde stávala od 14. století městská brána, zvaná "německá". Zbourána byla roku 1822. ...


38. Vodní valy č.p. 392 (deska č. 29)

Lidový dům, kulturní a společenské středisko, byl vystavěn v letech 1921-1922 za obětavého přispění členů katolických spolků a věřících včetně amerických krajanů. Na organizaci peněžitých sbírek se podílel místní probošt ThDr. ...


39. Vodní valy čp. 399 (deska č. 3)

Zde žili Viktor Janda (1880-1964), zoolog, profesor Univerzity Karlovy v Praze, a jeho syn Viktor Janda (1925-1996), zoolog, profesor Masarykovy univerzity v Brně, průkopníci v oboru experimentální fyziologie živočichů. ...


40. Vodní valy čp. 398 (deska č. 4)

V tomto domě žil MUDr. Bedřich Welz (1866-1922), primář nemocnice, kulturní činovník a zakladatel samaritánství ve střední Evropě.  ...


41. Hřbitov (deska č. 27)

Kostel Sv. Anny byl postaven v letech 1670-1672 stavitelem Alfierim. Varhany z roku 1685 zhotovil neznámý mistr z Jevíčka. Kolem kostela byl později zřízen hřbitov. ...


Litomyšlské stezky

Stezka po bronzových deskách


mapa stezky


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty