Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 9/2018

Litomyšl s rytířem Toulovcem

Mnohé z toho, co uslyšíte, je pravda…

„Buďtež pozdraveni“ – tak vítá skupiny turistů přijíždějících do Litomyšle rytíř Toulovec. Již z oslovení a prvního kontaktu s průvodcem je tedy jasné, že prohlídka městem otevře návštěvníkům okno do kulturní historie města, čemuž je ostatně přizpůsobena i jazyková a stylistická forma celé prohlídky.

Rytíř Toulovec, který v roce 2012 získal prestižní ocenění 2. nejlepší projekt Pardubického kraje, je jedním z projektů Dobrého divadla – neziskové organizace, která pravidelně v Litomyšli a v Hradci Králové uvádí amatérské divadelní soubory z celé republiky, organizuje řemeslné trhy a v letošním roce začala také pořádat příměstské letní tábory s divadelní a vlastivědnou tématikou. V květnu 2018 uspořádalo Dobré divadlo v Hradci Králové již 11. ročník Nábřeží řemeslníků. Jedná se o jednodenní festival řemeslné výroby na královohradeckém nábřeží, který v letošním roce navštívilo více než tři tisíce příznivců lidové tvořivosti.

Rytíř Toulovec je průvodcem, který populárně-naučnou formou představuje Litomyšl jako zhmotnělou učebnici dějepisu, jíž během svého výkladu společně s návštěvníky listuje a pomocí které představuje jednotlivé dějinné epochy města. Cílem projektu Rytíř Toulovec je prezentovat město odlišným způsobem, než jak jej představují komentované prohlídky předkládající turistům pouze faktografické informace, které pochopitelně ve městě mají své nezastupitelné místo. Litomyšlské toulky s rytířem se od těchto prohlídek liší především tím, že divadelně-edukativní cestou zprostředkovávají zážitek, podněcují tedy návštěvníky, aby se s Litomyšlí seznámili všemi smysly. Jak všichni zkušení pedagogové vědí – probouzení emocí je spolehlivým nástrojem pro dokonalé zapamatování nově nabytých informací. Filozofií našeho projektu je tedy představit historické, architektonické a kulturní bohatství Litomyšle prostřednictvím zážitku. Kromě pevných historických dat rytíř připojuje i báje a pověsti, které se o městě dlouhá léta tradují a které k Litomyšli bezesporu patří.

Jedinečnost prohlídky městem s rytířem spočívá dále v tom, že se návštěvníkům věnujeme tak dlouho, dokud jsou zvídaví. Námi prozatím nejdéle uskutečněná prohlídka probíhala celých osm hodin.

V případě zájmu o prohlídku městem s rytířem Toulovcem, navštivte naše webové stránky www.rytirlitomysl.cz, kde mimo jiné najdete reference našich prohlídek.  

 

Mgr. Karolína Šimáčková, Vedoucí marketingu Dobré divadlo, o. s.


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty