Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 6/2018

Projekt Vzdělávání praxí přináší firmám možnost kompenzovat si náklady za zaškolení potencionálního zaměstnance a účastníkům větší šanci získat práci

Projekt Vzdělávání praxí propojuje zájemce, kteří chtějí získat nové znalosti a zkušenosti v reálném pracovním prostředí, s firmami, které si chtějí prostřednictvím nabízených praxí nezávazně a s finanční podporou otestovat a zaškolit potencionální zaměstnance. 

Poskytovatelem praxí se mohou stát právnické osoby nebo OSVČ. Účastníky projektu mohou být lidé starší 15 let, kteří jsou uchazeči o zaměstnání, absolventi, rodiče na mateřské/rodičovské dovolené, nízkokvalifikovaní, lidé ve věku nad 50 let nebo osoby zdravotně znevýhodněné.

Účastníci si vybírají z nabízených pozic jednotlivých firem, které se do projektu přihlásily. Samotná praxe je pak v délce 1-6 měsíců dle vybrané pozice. Vybírat je možné z velkého spektra oborů, jedná se např. o pozice v administrativní, ekonomické nebo strojírenské oblasti, ale také pozice v zemědělství, cestovním ruchu, stavebnictví, ICT a mnoha dalších. Po celou dobu praxe účastníka provází zkušený zaměstnanec firmy, tzv. mentor.

Účast v projektu přináší jak účastníkům, tak i firmám řadu výhod. Pro účastníky je to zejména možnost prohloubení znalostí, získání praktických zkušeností a v neposlední řadě případné získání pracovní nabídky. Firmy si díky projektu vyzkouší a vyškolí potencionální zaměstnance v praxi, ověří si mentorské schopnosti svých zaměstnanců a získají finanční kompenzaci vynaložených nákladů.

Pavla Merková, tel.: 770 102 817, email: pavla.merkova@fdv.cz, www.vzdelavanipraxi.cz.

Pavla Merková


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty