Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 9/2017

Škola Praktické numerologie, Karma a charakterové rysy člověka s Ing. Pavlem Polokem

V září se bude v Litomyšli otvírat čtyřměsíční kurz praktické numerologie. Kurz je zaměřen na praktické pochopení charakteru člověka a jeho životního běhu s pomocí nástrojů numerologie, propojených s astrologií. Naučíte se, jak numerologii chápat a vykládat tak, abyste získané informace mohli použít na pochopení člověka, jeho emočního a rozumového rozměru a jeho způsobu vnímání. Budete se učit vidět potenciály a silné stránky, které všichni máme a často je nějak blokujeme. V praktické části školy budete pracovat se svými jmény a daty narození a s daty narození svých blízkých. Budete tak mít  možnost pochopit mnohem lépe, co vám numerologie o chápání a vnímání člověka vlastně říká. Budete moci vidět, jak vlastně každý svůj život kompletně řídí a buduje zcela sám. Jak všichni definujeme role svoje vlastní a role svých blízkých. Jakým způsobem do svých životů přitahujeme své partnery. Ve škole numerologie pro pokročilé se budeme dál věnovat praxi a na ní prohloubíme schopnosti vnímat velmi jemné, ale přitom velmi důležité vazby a vztahy mezi čísly, mezi jménem a datem. Budeme rozvíjet psychologický a terapeutický rozměr, který je pro úspěšný výklad numerologie tak, aby uzdravovala nás a druhé nezbytný. Budete se učit, jak použít numerologii tak, abychom se získanými informacemi mohli pomoci sobě a druhým uzdravit negativní stránky osobnosti a případné nemoci a jak rozvinout krásné potenciály a silné stránky, které v sobě všichni neseme, dám vám vlastní jedinečné návody z praxe.

Další informace a přihlášky na e-mailu milam28@seznam.cz nebo na www.lecenizivota.eu

 

Mila Bohunická


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty