Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 4/2016

ADFORS GRANT 2016

Společnost SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. se sídlem v Litomyšli vyhlašuje k 1. dubnu 2016 třetí ročník grantového řízení pro finanční podporu ve svém regionu.  Neziskový sektor i letos podpoříme na základě výběrového řízení, které proběhne v první polovině července. Tomuto výběrovému řízení bude předcházet hlasování zaměstnanců naší společnosti, které může výběrové řízení velmi ovlivnit. O výsledku budou zástupci společnosti informovat žadatele do konce měsíce července. 

Podmínkou přihlášení do grantového řízení je vyplnění a zaslání žádosti a čestného prohlášení do 15. května 2016. Žadatel musí splňovat podmínku, že sídlí nebo působí v blízkosti Litomyšle nebo Znojma, kde má společnost SAINT-GOBAIN ADFORS CZ své výrobní závody. Konkrétně se jedná o okresy Svitavy, Ústí nad Orlicí a Znojmo.

Finanční podpora bude směřována do 4 oblastí. Tou první je oblast sociální, kde mohou být žadateli jak občanská sdružení, tak i fyzické osoby se zdravotním hendikepem. Cílovou skupinou jsou zdravotně a mentálně postižené osoby, traumatizované děti, opuštěné děti, senioři, lidé v nouzi a další.  Získaný příspěvek může být použit například na zdravotní pomůcky, vůz, léčbu, akce pořádané pro zmiňovanou skupinu, stavební úpravy například pro vozíčkáře nebo třeba azylové domy. 

Druhou oblastí je ekologie. Zde by měly být mezi žadateli sdružení a spolky, které pomáhají udržet naši krajinu v co největší přirozené rovnováze, ať už jde o floru, nebo o faunu.

ADFORS  CZ chce přispět i na kulturu, která je třetí podporovanou oblastí, a to na konkrétní projekty nebo představení, která jsou organizována neziskovým sektorem.

Poslední oblastí je sport, kde je příspěvek určen na podporu mládeže ve všech výkonnostních třídách.

Bližší informace a potřebné formuláře jsou ke stažení na stránkách www.adfors.cz ve spodní části, sekce O ADFORS ČESKÁ REPUBLIKA/PODPORUJEME.  Kontakt pro ADFORS GRANT 2016: michaela.svolikova@saint-gobain.com 

 

 

Michaela Švolíková


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty