Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 4/2016

Uspořádali debatu nad aktuálními tématy

V Klenutém sále na zámeckém návrší bylo ve středu 9. března téměř plno. Konala se zde panelová diskuze s názvem „Čemu svět věří?“ Hlavními tématy byla abrahámovská náboženství (judaismus, křesťanství a islám) a také role médií v informovanosti lidí. Pořadatelem byla ZŠ Zámecká, a tak hned na úvod vystoupili žáci této školy, kteří perfektně prezentovali jednotlivá náboženství a také svůj průzkum. Ptali se několika desítek lidí na znalosti jednotlivých náboženství a skutečností, které se k nim váží. Následovala diskuse, které se zúčastnili redaktor časopisu Respekt Tomáš Lindner, herec a překladatel Achab Haidler, redaktorka Deníku Referendum Fatima Rahimi a členka Muslimské obce Praha Zuzana Amrani. „Diskuze byla kultivovaná, občas i přirozeně vtipná. Za to, jaký měla průběh, patří jistě velký dík moderátorovi, který svoji roli zvládl skvěle. Jsem také rád, že diskutující dokázali, jak se říká „zajet na hlubinu“ - nezůstávali u frází a nejrůznějších klišé, ale vyjadřovali se upřímně i k velmi vážným tématům, která naši společnost v posledních měsících provázejí,“ vyjádřil spokojenost Stanislav Švejcar ze ZŠ Zámecká. Moderátor diskuze byl Daniel Kvasnička, kazatel Církve bratrské v Litomyšli. Přítomní diváci se ptali hostů na jejich náboženství a kulturu. V přátelské atmosféře byly pokládány i dotazy na aktuální témata migrace a střet civilizací. K tomuto tématu se vyjádřil i Achab Haidler, který považuje migraci za neustálý jev. „Osudově se to vrací. Když to pak někde bouchne, tak se snaží lidé uprchnout. To nemá nic společného s křesťanstvím nebo islámem. Společný rys je, že tato náboženství ztratila lidský rozměr a je to průšvih. Takových věcí bylo a stejně se to ustálilo, když jsme se vrátili k zásadám člověčiny,“ řekl herec a překladatel, který se dívá na problematiku pohledem Žida. Člověčinou myslí to, že je potřeba pomoci člověku, když je v nouzi, bez ohledu na jeho barvu pleti nebo náboženské vyznání. Stejně tak je třeba potrestat ty, kteří páchají zločin. „Podceňovat nebezpečí nemá cenu, ale vymýšlet si bubáky, tak to člověka zabíjí,“ dodal Achab Haidler.

Na problematiku náboženství, ale i uprchlíků přinášejí média různé obrazy, a tak se nabízí otázka, co je pravda. Redaktor časopisu Respekt se věnuje při své práci zahraničnímu zpravodajství a má možnost srovnávat o čem píše tisk, a to nejen v České republice. „Rozdíl je v tom, že najdete v zahraničním tisku více prostoru, který je věnován dění ve světě. Jedná se o reportáže z místa. Autoři jsou více znalí problému,“ vysvětlil Tomáš Lindner. Sociální média používá k tomu, aby sledoval názory lidí, které respektuje pro jejich znalosti. Čemu však lze věřit? „Neexistuje stoprocentní objektivita. Každý novinář přiveze z dané události jiné informace a vše může být pravda. Jde však o pečlivé čtení textu a vybírání autorů, kteří dlouhodobě danou věc sledují a popisují,“ vysvětlil redaktor Respektu. Informací je moc a nelze je všechny vstřebat, a právě proto je potřeba z nedostatku času pečlivě vybírat zdroje, které informace poskytují.

„Věřím, že velkým přínosem pro naše žáky bylo už to, že si zjišťovali informace o jednotlivých abrahámovských náboženstvích, vybírali, co považovali za důležité, konfrontovali své nápady s tím, jak se na danou věc dívali naši panelisté apod. Učili se prezentovat poměrně těžké téma, zvládat trému, která postupně přicházela. Uvědomovali si, že je důležité, jak vypadají, jak se tváří, zda dodržují určité zásady etikety. Za nejdůležitější však považuji to, že viděli, jak spolu mohou lidé různých konfesí diskutovat, respektovat se navzájem, s úctou hovořit o druhém a o jeho náboženství. To považuji za zcela zásadní pro jejich budoucí život ve světě, který se stále více proměňuje,“ zhodnotil přínos debaty pro žáky Stanislav Švejcar

Panelová diskuze je součástí projektu Světová škola společnosti Člověk v tísni, který ZŠ Zámecká realizuje již čtvrtým rokem.

 

 

-pš-


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty