Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 3/2016

Vyšla statistická ročenka Pardubického kraje za rok 2015

Vyšla statistická ročenka Pardubického kraje za rok 2015. Obsahuje souborný statistický přehled o demografickém, sociálním, ekonomickém a environmentálním vývoji kraje. Ročenka vychází nepřetržitě již patnáct let, a to jak v elektronické (CD, internet), tak v tištěné verzi.

Aktuální vydání Statistické ročenky Pardubického kraje 2015 (včetně archivu starších vydání) je k dispozici na internetových stránkách ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/statisticka-rocenka-pardubickeho-kraje-2015

Ve 27 tematicky řazených kapitolách je zpracováno více než 300 tabulek. Součástí publikace je i celá řada grafů, kartogramů a nechybí ani stručná charakteristika kraje a metodické vysvětlivky. Obsahově sjednocená podoba krajských statistických ročenek navazuje na ročenku celostátní.

V aktuálním vydání krajské ročenky jsou publikovány údaje o kraji za roky 2012 až 2014, ve vybraných ukazatelích pak v delší časové řadě od roku 2000. Kromě toho jsou uvedena také dostupná data podle okresů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, údaje o městech a vybrané ukazatele o jednotlivých obcích.

Základním zdrojem údajů pro krajskou ročenku jsou státní statistická zjišťování. Vedle datových zdrojů ČSÚ jsou využita administrativní data z resortů školství, zdravotnictví, sociálních věcí a dalších.

Podrobnější data z jednotlivých úseků demografického, ekonomického a sociálního vývoje kraje, okresů, obcí či mikroregionů jsou publikována ve specializovaných produktech (čtvrtletně vydávaný statistický bulletin, publikace o obcích, tematicky zaměřené analytické materiály apod.), které jsou k dispozici především v elektronické podobě na internetových stránkách Krajské správy ČSÚ v Pardubicích https://www.pardubice.czso.cz.

 

Tisková zpráva


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty