Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 3/2016

S – K L U B

S - K L U B je komunitní klub pro seniory a veřejnost z Vysokého Mýta a přilehlých okolních obcí. Myšlenka založení S - K L U B U vznikla, protože chceme seniorům v našem regionu poskytnout něco navíc - prostor pro realizaci svých koníčků, místo, kde se mohou potkat s vrstevníky, zábavu, ale také odborné informace ze sociální oblasti. Přístup do S - K L U B U mají samozřejmě i mladší generace, které mohou svou účastí a svým nápaditým umem setkání obohatit. S - K L U B se koná v Domově pro seniory ve Vysokém Mýtě, Žižkova 913.

Jde nám o aktivní a plnohodnotné trávení volného času

S - K L U B se koná každý poslední čtvrtek v měsíci vyjma letních prázdnin od 16.00 – 17.30 hodin v Domově pro seniory ve Vysokém Mýtě nebo na předem ohlášeném místě.

O termínu konání a obsahu témat S - K L U B U se dočtete na webových stránkách Domova pro seniory www.dsvysokemyto.cz nebo zavolejte sociální pracovnici na tel: 724 009 603, která vám dotazy ráda zodpoví. 

Každým setkáním se budou prolínat dvě různá témata.  

Témata budeme vybírat tak, abyste v nich našli inspiraci, poučení i odborné informace ze sociální práce. Rovněž se do tvorby témat mohou zapojit samotní zájemci, spolupracovat také budeme s Odborem sociálních věcí Městského úřadu Vysokého Mýta.

Těšit se můžete například na přednášky o různých terapiích, které v Domově poskytujeme, povídání o aktuálním dění ve světě, cestopisné přednášky, seznámení se s prací na počítači a internetu, poskytnutí rad z oblasti problematiky demence, především Alzheimerovy choroby a osob pečujících, kterých se tato problematika týká, budeme řešit oblasti z prevence kriminality aj.

Celým setkáním vás budou provázet sociální pracovníci Domova pro seniory ve Vysokém Mýtě.

Těšíme se na setkání s vámi.

 

 

Bc. Veronika Vytlačilová a Bc. Marek Mana, DiS. – sociální pracovníci Domova pro seniory ve Vysokém Mýtě


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty