Litomysl Městský zpravodaj LILIE

Lilie - co se nevešlo do čísla 3/2016

Slavné osobnosti Kraje Smetany a Martinů – obec Telecí

Pan řídící – Ladislav Horníček,

člověk, který po celý svůj život miloval naši obec a pro její život věnoval všechen svůj čas.

Narodil se 15. října 1900 v Jimramovských Pavlovicích, odkud se však rodina záhy přestěhovala do Telecího. V letech 1915 – 1919 vystudoval učitelský ústav v Poličce a poté působil jako zatímní učitel postupně v Borovnici, Telecím, Borové a Pusté Rybné. Od roku 1925 byl ustanoven definitivním učitelem v Telecím, kde od roku 1938 působil jako řídící učitel až do roku 1953. Svoji pedagogickou činnost ukončil v roce 1957. Ne však činnost pro obec. Všechen svůj čas věnoval škole, obci, Sokolu (jehož byl cvičitelem) a dalšímu vzdělávání. Díky jeho nezměrné píli a lásce k historii se zachovaly do dnešních dnů „Pamětní knihy obce Telecí“, tedy kroniky. Již v roce 1918 se stal kronikářem obce a tomuto svému poslání zůstal věren po celý život. Společně s kronikami pak sepsal osm svazků „Soupisů držitelů usedlostí v Telecím“ (tzv. gruntovní knihy), v nichž jsou uvedeny vlastnické osudy jednotlivých usedlostí, a to od roku 1538. Ti, kdož měli možnost se seznámit s tímto dílem, žasnou nad tím, kolik úsilí věnoval jeho zhotovení. Není v České republice mnoho obcí, které by se mohly chlubit tak znamenitou kronikou.

Pan řídící Horníček zemřel 7. března 1981, ale jeho dílo a památka na něj zůstávají v myslích jeho žáků a občanů naší obce navždy.

Soutěžní otázka - Ve kterém roce byla otevřena budova školy v obci Telecí? Autoři prvních dvou správných odpovědí získají sadu knih o škole a obci Telecí. Odpovědi zasílejte na e-mail: nsauerova@policka.org do 15. března 2016.

Správná odpověď na minulou soutěžní otázku – Odkud pocházela maminka Josefa Václava Síly? Jeho maminka pocházel z Kamence.

 

Naděžda Šauerová


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty